Giải Unit 8 – Reading trang 87 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Reading trang 87 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Reading trang 87 Tiếng Anh 6 Explore English

SKIING IN A SHOPPING MALL

Dubai is a city in the United Arab Emirates. Around two million people live there. The Mall of the Emirates is the second-largest mall in Dubai. Over 36 million visitors visit this mall every year. The mall is very big. It’s also very famous, and has over 25 awards.

You can spend the whole day here. It has everything! You can go shopping. You can eat. You can watch a movie or see a play here, too. The Mall of the Emirates has about 500 stores: clothing stores, bookstores, and electronic stores. There are more than 85 restaurants and cafés, two hotels, a movie theater with 14 screens, and a theater. It even has a ski slope. It’s true—you can ski in the desert! It’s hot in Dubai, but it’s very cold on the ski slope.

Hướng dẫn dịch:

Trượt tuyết ở trung tâm mua sắm

Dubai là một thành phố ở các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Khoảng hai triệu người đang sống ở đây. Trung tâm thương mại Emirates là trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Dubai. Khoảng hơn 36 khách du lịch đến thăm trung tâm này mỗi năm. Trung tâm thương mại rất lớn. Nó rất là là lớn. Nó cũng là rất nổi tiếng và có hơn 25 giải thưởng.

Bạn có thể dành cả ngày ở đây. Nó tất cả mọi thứ. Bạn có thể đi mua sắm. Bạn có thể đi ăn. Bạn có thể đi xem phim hoặc xem kịch ở đây. Trung tâm thương mại Emirates có khoảng 500 của hàng: cửa hàng quần áo, hiệu sách và của hàng điện tử. Có hơn 85 nhà hàng và quán cà phê ở đây, hai cái khách sạn, một rạp chiếu phim với 14 màn hình chiếu và một nhà hát. Nó thậm chí còn có khu trượt tuyết nữa. Chính xác đó. Bạn có thể trượt tuyết ở trên sa mạc. Tuy ở Dubai rất nóng nhưng ở khu trượt tuyết thì rất lạnh


Giải bài A trang 87 Tiếng Anh 6 CD

Look at the photo and the title. How is this mall different from other malls?

(Nhìn vào bức tranh và tiêu đề. Trung tâm thương mại này khác gì so với các trung tâm thương mại khác)

Trả lời:

There is a ski slope inside it.

(Có khu trượt tuyết ở bên trong trung tâm)


Giải bài B trang 87 Tiếng Anh 6 CD

Read the article quickly. Underline the places you can go to in this mall.

(Đọc nhanh đoạn văn trên. Gạch chân các địa điểm bạn có thể đến thăm ở trung tâm này)

Trả lời:

stores, clothing stores, bookstores, electronics stores, restaurants, cafes, hotels, movie theater, theater, ski lope


Giải bài C trang 87 Tiếng Anh 6 CD

Read again. What country is Dubai in?

(Đọc lại lần nữa, Dubai ở quốc gia nào?)

Trả lời:

the United Arab Emirates.

(Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Communication trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Comprehension trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Reading trang 87 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com