Giải Unit 8 – Writing trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Writing trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Writing trang 88 Tiếng Anh 6 Explore English

Write a blog post. Describe your favorite market, mall, or store in 40-60 words.

(Viết một bài viết trên blog. Mô tả về một khu chợ, một trung tâm thương mai ưa thích của bạn)

My favorite market is Ben Thanh Market in Ho Chi Minh City. There are a lot of markets, but this one is amazing! You can buy cool things there. People sell T-shirts, hats, and a paintings. They sell delicious Vietnamese food, too. I love the grilled seafood.

(Khu chợ yêu thích của tôi là chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều chợ, nhưng cái này thật tuyệt vời! Bạn có thể mua những thứ dễ thương ở đó. Mọi người bán áo phông, mũ và tranh. Họ cũng bán những món ăn ngon của Việt Nam. Tôi thích hải sản nướng.)

Trả lời:

My favorite market is Nha Xanh market in Ha Noi. There are a lot of markets, but this one is the most interesting to me. You can buy not only clothes but also food. Especially the prices of these things are cheaper than other markets. I often go to this market with my friends to buy clothes.

Hướng dẫn dịch:

Khu chợ ưa thích của tớ là chợ Nhà Xanh ở Hà Nội. Có rất nhiều khu chợ, tuy nhiên đối với tớ thì đây là khi chợ thú vị nhất. Bạn không có những có thể mua quần áo mà còn có cả đồ ăn nữa. Đặc biệt là giá ở đây rẻ hơn so với các khu chợ khá. Tớ thường cùng bạn bè của mình đến đây mua quần áo.


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Comprehension trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Video trang 89 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Writing trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com