Giải Unit 9 – Writing trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Writing trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Writing trang 98 Tiếng Anh 6 Explore English

Write a short paragraph about technology. What apps are you and your friends using at the moment? Write 40-60 words.

(Viết một đoạn văn ngắn về công nghệ khoảng 40-60 từ. Bạn đang và bạn của mình đang dùng ứng dụng nào?)

Trả lời:

These days, I’m using different apps to stay in touch with my friends. I use these apps to share photos and chat with them. I’m using Messenger to send instant messages to my friends and another to share my photos and videos. My friends and I are also playing lots of games. We usually play after finishing our homework.

(Hiện nay, tớ đang sử dụng rất nhiều ứng dụng để giữ liên lạc với các bạn. Tớ dùng những ứng dụng này để gửi tin nhắm chia sẻ hình ảnh. Tớ đang sử dụng ứng dụng Messenger để gửi tin đển bạn bè và một ứng dụng khác  để gửi ảnh và video. Bạn tớ và tớ cũng thường hay chơi trò chơi. Chúng tớ thường chơi sau giờ học.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Comprehension trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Video trang 99 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Writing trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com