HĐTH&TN: Các bài toán về đo đạc và gấp hình sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Các bài toán về đo đạc và gấp hình sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Bài 5 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐO ĐẠC VÀ GẤP HÌNH

1. TÍNH DIỆN TÍCH CÁC BỀ MẶT VÀ THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH TRONG THỰC TẾ

Hoạt động 1 trang 64 Toán 7 tập 1 CTST

Tính diện tích bề mặt và thể tích của một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật như quyển vở, quyển sách, hộp bút, cặp sách.

Mỗi học sinh quan sát đối tượng đo của mình.

– Ghi tên đồ vật.

– Ước lượng kích thước của các đồ vật.

– Chọn thước phù hợp để đo kích thước các đồ vật rồi tính diện tích, thể tích của đồ vật đó, ghi kết quả vào phiếu học tập.

Trả lời:

Để tính diện tích bề mặt và thể tích của một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật, ta cần đo các kích thước như chiều dài, chiều rộng và chiều cao của đồ vật đó.

Chọn một số đồ vật xung quanh chúng ta như: quyển vở, quyển sách, hộp bút, cặp sách, …

Sau đó, ta thực hiện theo các bước như ở đề bài.

Diện tích bề mặt của đồ vật bằng:

Sxq + S2 đáy = Cđáy . h + S2 đáy

Thể tích bề mặt của đồ vật bằng:

V = Sđáy . h.

Cuối cùng là ghi kết quả vào phiếu học tập.

Ví dụ:

Đồ vật Ước lượng kích thước Kích thước đo được Diện tích Thể tích
Quyển sách Chiều dài: 25 cm
Chiều rộng: 20 cm
Độ dày: 0,5 cm
Chiều dài: 26,5 cm
Chiều rộng: 19 cm
Độ dày: 0,5 cm
S = 2. 26,5.19 + 2. 19. 0,5 + 2. 26,5. 0,5 = 1052,5 cm2 V = 26,5 . 19 . 0,5 = 251,75 cm3
Hộp bút

Hoạt động 2 trang 64 Toán 7 tập 1 CTST

Tính diện xung quanh và thể tích của phòng học.

Chia lớp thành các nhóm để đo kích thước của phòng học.

+ Ghi tên phòng học cần đo.

+ Ước lượng kích thước phòng học trước khi đo.

+ Tính diện tích xung quanh và thể tích từ số đo ước lượng và số đo thực tế.

+ Ghi cả hai kết quả vào phiếu học tập để so sánh và rút ra kinh nghiệm.

Trả lời:

Để tính diện xung quanh và thể tích của phòng học, ta cần đo các kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao của phòng học.

Sau đó, ta thực hiện theo các bước đã liệt kê ở đề bài.

Tính diện tích xung quanh và thể tích của phòng học theo công thức:

– Diện tích xung quanh của phòng học là:

Sxq = Cđáy . h

– Thể tích của phòng học là:

V = Sđáy . h

Cuối cùng là ghi kết quả vào phiếu học tập.

Ví dụ:

Tên phòng Ước lượng kích thước Kích thước đo được Diện tích xung quanh Thể tích
Lớp 7A2 Chiều dài: 8 m
Chiều rộng: 6 m
Chiều cao: 4 m
Chiều dài:8,5 m
Chiều rộng: 6,5 m
Chiều cao: 3,6 m
108 m2 198,9 m3

Hoạt động 3 trang 64 Toán 7 tập 1 CTST

Treo phiếu học tập với kết quả của cá nhân, nhóm. So sánh kích thước ước lượng và kích thước sau khi đo, rút ra bài học kinh nghiệm. Giáo viên và học sinh đánh giá và tự đánh giá, nhận xét kết quả các hoạt động của cá nhân, nhóm và kết luận buổi làm việc.

Trả lời:

Học sinh thực hành theo các bước đã nêu ở đề bài.

Bài học: Muốn biết chính xác kết quả, ta nên đo đạc chính xác kết hợp tính toán.


2. GẤP HỘP QUÀ

Hoạt động 4 trang 65 Toán 7 tập 1 CTST

Gấp hộp quà hình hộp chữ nhật.

Bước 1: Ước lượng chiều dài, chiều rộng và chiều cao của món quà để tạo khung như hình vẽ. Dùng kéo cắt các khe nhỏ như hình vẽ.

Bước 2: Đánh dấu bằng ngôi sao các mép sẽ gắn lại với nhau.

Bước 3: Gấp theo đường màu đỏ. Sau đó, gắn mỗi hai mép lại với nhau bằng keo dán.


Hoạt động 5 trang 65 Toán 7 tập 1 CTST

Gấp hộp quà hình lăng trụ đứng tam giác.

Bước 1: Ước lượng món quà để tạo khung hình. Sau đó dùng compa để vẽ hình tam giác đều rồi vẽ tiếp các hình chữ nhật và hình thang.

Bước 2: Gấp theo đường màu đỏ. Đánh dấu (hoặc tô) các mặt như hình vẽ. Chú ý dùng thước để miết các cạnh cho thẳng.

Bước 3: Dùng keo dán ba mặt được đánh dấu lại với nhau, ta được chiếc hộp như hình vẽ.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 62 63 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 66 67 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Các bài toán về đo đạc và gấp hình sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com