HĐTH&TN: Dung tích phổi Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài HĐTH&TN: Dung tích phổi Toán 7 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Chủ đề 3

DUNG TÍCH PHỔI

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ

1. Giới thiệu về chức năng phổi

2. Giới thiệu về dung tích toàn phổi

3. Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn

4. Ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi

Theo thời gian, dung tích toàn phổi và chức năng phổi của chúng ta sẽ giảm dần kể từ sau 20 tuổi. Vì thế, việc theo dõi sức khỏe phổi thường xuyên là rất cần thiết đối với mỗi người. Do dung tích toàn phổi là một trong những cách tốt nhất để theo dõi sức khỏe phổi. Thông qua số đo đó, chúng ta có giải pháp kịp thời bảo vệ sức khỏe phổi, giữ cho phổi khỏe mạnh và cung cấp đủ lượng khí oxygen cần thiết cho cơ thể.


II. GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1 trang 39 Toán 7 tập 2 CD

Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn của từng cá nhân trong nhóm.

a) Nhiệm vụ: Sử dụng công thức đã nêu, thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn của từng cá nhân trong nhóm.

b) Lập bảng theo mẫu sau:

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện việc đo chiều cao, cân nặng và áp dụng để tính dung tích toàn phổi chuẩn của các thành viên trong tổ.


Hoạt động 2 trang 39 Toán 7 tập 2 CD

Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn

a) Nhiệm vụ

Sử dụng công thức đã nêu, từng học sinh tính dung tích toàn phổi chuẩn của mình, người thân trong gia đình ở độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi (nếu điều kiện cho phép).

b) Lập bảng theo mẫu sau:

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện việc đo chiều cao, cân nặng và áp dụng để tính dung tích toàn phổi chuẩn của các thành viên trong gia đình (nếu điều kiện cho phép).


Hoạt động 3 trang 39 Toán 7 tập 2 CD

Giáo viên tập hợp kết quả của cả lớp (không phổ biến chung các số liệu liên quan đến cá nhân và gia đình học sinh), tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hành.

Trả lời:

Sau khi giáo viên tổng hợp kết quả của cả lớp, giáo viên và các nhóm đánh giá kết quả thực hành sau đó rút ra kinh nghiệm.


III. ĐÁNH GIÁ

Hình thức đánh giá: theo hình thức đánh giá học tập dự án.

1. Đánh giá hoạt động cá nhân

– Mỗi cá nhân tự đánh giá vào phiếu cá nhân.

– Nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm vào phiếu đánh giá cá nhân.

2. Đánh giá hoạt động và sản phẩm của nhóm

– Nhóm tự đánh giá lại hoạt động của nhóm và cho điểm vào phiếu đánh giá hoạt động của nhóm.

– Giáo viên và các nhóm đánh giá, rồi cho điểm phần trình bày của từng nhóm vào phiếu đánh giá hoạt động nhóm.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 34 35 36 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 46 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Dung tích phổi Toán 7 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com