HĐTH&TN: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải HĐTH&TN: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


THU THẬP DỮ LIỆU VỀ NHIỆT ĐỘ TRONG TUẦN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Mục tiêu

– Vận dụng kiến thức thống kê vào việc thu thập và biểu diễn thông tin.

– Tìm hiểu về biến đổi thời tiết của địa phương trong tuần.

– Rèn luyện năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.


Chuẩn bị

– SGK Toán 6, giấy A0 để trình bày báo cáo và vẽ biểu đồ.

– Nếu có điều kiện có thể thuyết trình bằng trình chiếu.


Tiến hành hoạt động

Làm việc nhóm

Bước 1. Dùng nhiệt kế hoặc vào các trang web về thời tiết để thu thập nhiệt độ trong tuần tại nơi em ở.

Ví dụ nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 23/3/2020 đến 29/3/2020 theo trang web

https://www.accuweather.com/vi/vn/ho-chi-minh-city/353981/daily-weather forecast/353981

Bước 2. Lập bảng thống kê và vẽ các biểu đồ loại biểu đồ cột và một kép biểu diễn dữ liệu thu thập được.

Ví dụ 1:

Bước 3. Đọc biểu đồ và nêu nhận xét về biến đổi nhiệt độ trong tuần.

Ví dụ 2:

– Ngày nóng nhất trong tuần: Thứ Bảy.

– Ngày mát nhất trong tuần: Thứ Năm.

– Nhiệt độ giảm vào giữa tuần và tăng vào cuối tuần.

Bước 4. Mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm và thuyết trình về nhận xét của mình.

Bước 5. Giáo viên đánh giá hoặc cho lớp đánh giá bằng bỏ phiếu.

Bài làm:

Các em làm việc theo nhóm theo 5 bước được hướng dẫn trong sách giáo khoa.

1. Thu thập số liệu về nhiệt độ của Hà Nội trong tuần

Nhiệt độ trong tuần từ (28/06/2021 đến 04/07/2021)
Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất
Thứ hai 38 29
Thứ ba 38 29
Thứ tư 37 28
Thứ năm 36 28
Thứ sáu 35 27
Thứ bảy 37 28
Chủ nhật 37 28

2. Vẽ biểu đồ


3. Đọc biểu đồ và nhận xét

– Đoc biểu đồ:

+ Thứ hai: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

+ Thứ ba: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

+ Thứ tư: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

+ Thứ năm: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

+ Thứ sáu: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

+ Thứ bảy: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

+ Chủ nhật: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

– Nhận xét:

+ Thứ hai và thứ ba là hai ngày Hà Nội nóng nhất trong tuần.

+ Thứ sáu là ngày nhiệt độ thấp nhất trong tuần.

+ Nhiệt độ cao ở đầu tuần và cuối tuần, giữa tuần sẽ mát hơn.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập cuối chương 4 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài HĐTH&TN: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com