HĐTH&TN: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Bài 4 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

TÍNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỂ TRẠNG BMI (BODY MASS INDEX)

MỞ ĐẦU

Để đánh giá thể trạng (gầy, bình thưởng, thừa cân) của một người, người ta thường dùng chỉ số BMI.

Chỉ số BMI được tính như sau: $BMI = \frac{m}{h^2}$, trong đó m là khối lượng cơ thể tính theo ki – lô- gam, h là chiều cao tính theo mét. (Chỉ số này được làm tròn đến hàng phần mười.) Đối với học sinh 12 tuổi, chỉ số này cho đánh giá như sau:

$BMI < 15$: Gầy

$15 ≤ BMI < 22$: Bình thường

$22 ≤ BMI < 25$: Có nguy cơ béo phì

$25 ≤ BMI$: Béo phì.

Ví dụ: Bạn Cúc cân nặng 50kg và cao 1,52m thì chỉ số BMI của bạn Cúc sẽ là:

$\frac{m}{h^2} = \frac{50}{(1,52)^2} = 21,641… ≈ 21,6 $

Vậy bạn Cúc có cân nặng bình thường.

MỤC TIÊU

Vận dụng kiến thức về số thập phân và làm tròn để tính chỉ số BMI. Cho biết thể trạng mỗi học sinh và đưa lời khuyên phụ hợp.

CHUẨN BỊ

– Chia lớp thành các nhóm.

– Chuẩn bị cân điện tử (có thể mượn ở phòng, y tế của trường), thước dây, máy tính cầm tay.

TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

– Nhóm trưởng phân công các bạn cân, đo chiều cao, dùng máy tính cầm tay để tính chỉ số BMI của từng bạn trong nhóm.

– Lập bảng thống kê số bạn theo bốn mức độ: Gầy, bình thương, có nguy cơ béo phì và béo phì.

– Chuẩn bị cho các bạn lời khuyên về chế độ ăn uống và luyện tập thể dục thao.

– Các nhóm báo cáo trước lớp.

– Giáo viên nhận xét và đánh giá.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 42 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 45 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com