HĐTH&TN: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐO GÓC BẰNG PHẦN MỀM GEOGEBRA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA GEOGEBRA

Hoạt động 1 trang 85 Toán 7 tập 1 CTST

Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với đường thẳng AB.

Ta thực hiện các bước như sau:

1. Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng song song.

2. Nhấp chuột chọn điểm C, chọn đường thẳng AB đã vẽ sẵn trên vùng làm việc.

3. GeoGebra sẽ vẽ đường thẳng đi qua C và song song với đường thẳng AB như hình bên.


Hoạt động 2 trang 85 Toán 7 tập 1 CTST

Đo $\widehat {DCA}$

Ta thực hiện các bước sau:

1. Nhấp chuột chọn thẻ Góc.

2. Nhấp chuột theo thứ tự vào các điểm D, C, A để chọn $\widehat {DCA}$ đã vẽ sẵn trên vùng làm việc.

3. GeoGebra sẽ đo $\widehat {DCA}$ như hình bên.


TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Sử dụng các chức năng đã hướng dẫn để thực hiện lần lượt:

– Vẽ ba điểm A, B, C.

– Vẽ đường thẳng a đi qua hai điểm A, B.

– Vẽ đường thẳng b đi qua C và song song với đường thẳng a.

– Vẽ điểm D trên đường thẳng b.

– Vẽ đường thẳng c cắt a tại A và cắt b tại C.

– Đo và so sánh hai góc so le trong $\widehat {DCA}$ và $\widehat {BAC}$.


THỰC HÀNH

Thực hành trang 86 Toán 7 tập 1 CTST

Làm tương tự như trên để đo và so sánh cặp góc đồng vị.

Trả lời:

Bước 1: Vẽ 3 điểm A, B, C: Nhấp chuột chọn thẻ Điểm mới, vẽ 3 điểm A,B,C.

Bước 2: Vẽ đường thẳng a đi qua 2 điểm A, B:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng đi qua 2 điểm.

+ Nhấp chuột chọn điểm A, điểm B.

Bước 3: Vẽ đường thẳng b đi qua C và song song với a:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường song song.

+ Nhấp chuột chọn điểm C, chọn đường thẳng a.

Bước 4: Vẽ điểm D trên đường thẳng b:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Điểm thuộc đối tượng.

+ Nhấp chuột chọn đường thẳng b.

Bước 5: Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại C:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng đi qua 2 điểm.

+ Nhấp chuột chọn điểm A, điểm C.

Bước 6: Vẽ điểm E nằm trên đường thẳng c:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Điểm thuộc đối tượng

+ Nhấp chuột chọn đường thẳng c

Bước 7: Đo và so sánh 2 góc đồng vị:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Góc.

+ Nhấp chuột theo thứ tự vào các điểm D,C,E để chọn góc DCE đã vẽ.

+ GeoGebra sẽ đo góc DCA.

+ Nhấp chuột theo thứ tự vào các điểm C,A,B để chọn góc CAB đã vẽ.

+ GeoGebra sẽ đo góc CAB.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 84 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 86 87 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com