Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa GDCD lớp 8. Nội dung bài giải bài tập sgk GDCD lớp 8 bao gồm đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật để giúp các em học sinh học tốt môn GDCD lớp 8. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk GDCD lớp 8
Giải bài tập sgk GDCD lớp 8

Nội dung

 • Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
 • Bài 2: Liêm Khiết
 • Bài 3: Tôn trọng người khác
 • Bài 4: Giữ chữ tín
 • Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
 • Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
 • Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội
 • Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
 • Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
 • Bài 10: Tự lập – Giải bài tập sgk GDCD lớp 8
 • Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
 • Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
 • Bài 13:Phòng chống tệ nạn xã hội
 • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
 • Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
 • Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
 • Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
 • Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
 • Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk GDCD lớp 8!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...