Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 52 sgk GDCD 8

Hướng dẫn Soạn Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, sách giáo khoa GDCD lớp 8. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 52 sgk GDCD 8 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật, phần trả lời câu hỏi gợi ý và phần giải bài tập cuối bài học để giúp các em học sinh học tốt môn GDCD lớp 8.


I – Đặt vấn đề

Giải bài 1 2 3 4 trang 52 sgk GDCD 8

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 50 sgk GDCD 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 50 sgk GDCD 8

a) Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại?

Trả lời:

– Trong các trường hợp công dân có quyền khiếu nại như: bị tước lợi ích, quyền hạn của mình, bị xâm phạm về lợi ích cá nhân hợp pháp của mình. Chẳng hạn: bị tước quyền Bầu cử khi không bị mất năng lực trách nhiệm pháp lí, bị đột ngột chấm dứt hợp đồng lao động…

– Mục đích của khiếu nại là để khôi phục lại những quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã bị tổ chức hay cá nhân nào đó xâm hại.

b) Theo em, khi nào thì công dân có quyền tố cáo, mục đích của việc tố cáo?

Trả lời:

– Trong các trường hợp công dân có quyền tố cáo như: muốn tố giác hành vi của cá nhân, tổ chức nào đó vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lợi ích cho cá nhân, tổ chức hay nhà nước. Ví dụ: hành vi hối hộ, tham nhũng, giết người…

– Mục đích của tố cáo là để phát hiện, ngăn chặn hành vi của cá nhân hay tổ chức nào đó đang vi phạm pháp luật, xâm hại lợi ích của cá nhân, tổ chức khác.


II – Nội dung bài học

1. Thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo?

– Quyền khiếu nại: Là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ theo qui định của pháp luật, quyết định kỉ luật khi cho rằng  quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích của mình, người khiếu nạo có thể trực tiếp khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

– Quyền tố cáo: Là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại đe dọa đến lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức.

– Cách thực hiện quyền khiếu nại tố cáo: người tố cáo có thể gửi đơn hoặc trực tiếp đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

2. So sánh quyền khiếu nại và quyền tố cáo

– Giống nhau:

+ Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.

+ Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Là phương tiện công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

– Khác nhau:

+ Khiếu nại: Là người trực tiếp bị hại.

+ Tố cáo: Mọi công dân có quyền để ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân.

3. Trách nhiệm công dân

– Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại quyền khiếu nại tố cáo cần trung thực và khách quan, thận trọng.

– Người khiếu nại tố cáo phải là người có năng lực hành vi đủ 18 tuổi trở lên.

– Người tố cáo bất kể cả ai không phân biệt tuổi nghề nghiệp.

– Công dân phải tích cực học tập nâng cao trình độ nhận thức để có thể sử dụng đúng quyền khiếu nại tố cáo. Khi thực hiện phải khách quan trung thực và thận trọng, không được sử dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

4. Trách nhiệm của nhà nước

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng quyền hạn khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại cho người khác.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 52 sgk GDCD 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


III – Bài tập

1. Hướng dẫn Giải bài 1 trang 52 sgk GDCD 8

T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn?

Trả lời:

– Em sẽ khuyên nhủ bạn từ bỏ con đường hút chích, khuyên bạn chia sẻ những việc này với thầy cô hoặc gia đình để họ tìm cách bảo vệ T.

– Em sẽ tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của những người xấu để pháp luật can thiệp và trừng trị thích đáng.


2. Hướng dẫn Giải bài 2 trang 52 sgk GDCD 8

Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận không? Vì sao?

Trả lời:

Trong trường hợp này, ông Ân không có quyền khiếu nại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Bởi vì: người có quyền khiếu nại phải là người bị xâm hại về lợi ích.


3. Hướng dẫn Giải bài 3 trang 52 sgk GDCD 8

Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau:

a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

Trả lời:

a) Nội dung câu này đúng nhưng chưa đủ. Đầy đủ là: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

b) Nội dung câu này hoàn toàn sai. Chính xác là: Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không những là tham gia quản lí nhà nước mà còn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân.


4. Hướng dẫn Giải bài 4 trang 52 sgk GDCD 8

Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo).

Trả lời:

So sánh Quyền khiếu nại Quyền tố cáo
Giống nhau – Đều là quyền tự do cơ bản của công dân.
– Đều bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Khác nhau – Người có quyền khiếu nại: là người trực tiếp bị hại.
– Mục đích: khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại.
– Người có quyền tố cáo là: mọi công dân.
– Mục đích: ngăn chặn, phát hiện mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 52 sgk GDCD 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn GDCD lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com