Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 8. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 8. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk hóa học lớp 8
Giải bài tập sgk hóa học lớp 8

Chương 1. Chất – Nguyên tử – Phân tử

 • Mở đầu môn hóa học
 • Chất – hóa học lớp 8
 • Nguyên tử
 • Nguyên tố hóa học
 • Đơn chất và hợp chất – Phân tử
 • Bài luyện tập 1
 • Hóa trị
 • Bài luyện tập 2
 • Công thức hóa học

Chương 2: Phản ứng hóa học

 • Sự biến đổi chất
 • Phản ứng hóa học
 • Định luật bảo toàn khối lượng
 • Phương trình hóa học
 • Bài luyện tập 3

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

 • Mol
 • Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất.
 • Tỉ khối của chất khí
 • Tính theo công thức hóa học.
 • Tính theo phương trình hóa học.
 • Bài luyện tập 4

Chương 4. Oxi – Không khí

 • Tính chất của oxi
 • Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
 • Oxit – giải bài tập sgk hóa học lớp 8
 • Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
 • Không khí – Sự cháy
 • Bài luyện tập 5: Oxi – Không khí

Chương 5: Hidro – Nước

 • Tính chất – ứng dụng của hiđro
 • Phản ứng oxi hóa – khử
 • Điều chế hiđro – phản ứng thế
 • Bài luyện tập 6
 • Nước – hóa học lớp 8
 • Axit – Bazơ – Muối
 • Bài luyện tập 7

Chương 6. Dung dịch

 • Dung dịch – giải bài tập sgk hóa học lớp 8
 • Độ tan của một chất trong nước.
 • Nồng độ dung dịch.
 • Pha chế dung dịch
 • Bài luyện tập 8

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 8!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...