Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 8. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 8 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...

I. Toán 8 Tập Một

1. Phần Đại số Toán 8 tập 1

Chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức

 §1. Nhân đơn thức với đa thức
 §2. Nhân đa thức với đa thức
 §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
§5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 §10. Chia đơn thức cho đơn thức
§11. Chia đa thức cho đơn thức
 §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương II – Phân thức đại số

 §1. Phân thức đại số
 §2. Tính chất cơ bản của phân thức
 §3. Rút gọn phân thức
 §4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 §5. Phép cộng các phân thức đại số
 §6. Phép trừ các phân thức đại số
 §7. Phép nhân các phân thức đại số
 §8. Phép chia các phân thức đại số
 §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 Ôn tập chương II – Phân thức đại số

2. Phần Hình học Toán 8 tập 1

Chương I – Tứ giác

 §1. Tứ giác
 §2. Hình thang
 §3. Hình thang cân
 §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 §6. Đối xứng trục
 §7. Hình bình hành
 §8. Đối xứng tâm
 §9. Hình chữ nhật
 §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 §11. Hình thoi
 §12. Hình vuông
 Ôn tập chương I – Tứ giác

Chương II – Đa giác. Điện tích đa giác

 §1. Đa giác. Đa giác đều
 §2. Diện tích hình chữ nhật
 §3. Diện tích tam giác
 §4. Diện tích hình thang
 §5. Diện tích hình thoi
 §6. Diện tích đa giác
 Ôn tập chương II – Đa giác. Điện tích đa giác

II. Toán 8 Tập Hai

1. Phần Đại Số Toán 8 tập 2

Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn

 §1. Mở đầu về phương trình
 §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 §4. Phương trình tích
 §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
 Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

Chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 §3. Bất phương trình một ẩn
 §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 Ôn tập chương IV Bất phương trình bậc nhất một ẩn

2. Phần Hình học Toán 8 tập 2

Chương III – Tam giác đồng dạng

 §1. Định lí Ta-lét trong tam giác
 §2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
 §3. Tính chất đường phân giác của tam giác
 §4. Hai tam giác đồng dạng
 §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
 §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
 §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng

Chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A – Hình lăng trụ đứng

 §1. Hình hộp chữ nhật
 §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 §3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
 §4. Hình lăng trụ đứng
 §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

B – Hình chóp đều

 §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 §8. Diện tích xung quanh của hình chóp
 §9. Thể tích của hình chóp đều
 Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Bài tập ôn cuối năm

 Phần Đại số 
 Phần Hình học

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...