Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 21 22 sgk GDCD 8

Hướng dẫn Soạn Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, sách giáo khoa GDCD lớp 8. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 21 22 sgk GDCD 8 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật, phần trả lời câu hỏi gợi ý và phần giải bài tập cuối bài học để giúp các em học sinh học tốt môn GDCD lớp 8.


I – Đặt vấn đề

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 21 22 sgk GDCD 8

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 21 sgk GDCD 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 21 sgk GDCD 8

a) Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới? Em hãy nêu thêm một vài ví dụ.

Trả lời:

Việt Nam đã đóng góp những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có tinh thần yêu nước nồng nàn và tinh thần quốc tế trong sáng.

Ví dụ: Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng; Nhã nhạc cung đình Huế; Văn hóa ẩm thực ba miền; Áo dài Việt Nam…

b) Lí do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?

Trả lời:

– Tập trung rộng quan hệ và học tập kinh nghiệm các nước khác như cử người đi du học nước ngoài.

– Phát triển các ngành công nghiệp mới có nhiều triển vọng như Hàn Quốc…

c) Theo em, chúng ta có cần phải tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao?

Trả lời:

Theo em, chúng ta cần phải tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới. Bởi vì, nhờ như vậy đất nước mới đi lên phát triển và bền vững được.


II – Nội dung bài học

1. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, tìm hiểu tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc

2. Ý nghĩa

Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

3. Biểu hiện

– Luôn nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới.

– Sẵn sàng chia sẽ và tiếp thu những tiến bộ về mọi mặt của các dân tộc trên thế giới.

– Tôn trong, sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc khác trên trên cơ sở tôn trong độc lập dân tộc, chủ quyền và các quyền cơ bản của công dân.

4. Cách rèn luyện

– Tích cực tham gia và tìm hiểu đời sống nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới.

– Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, truyền thống dân tộc.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 21 22 sgk GDCD 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


III – Bài tập

1. Hướng dẫn Giải bài 1 trang 21 sgk GDCD 8

Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hoá…, các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước mà em biết.

Trả lời:

– Singapore trở thành con rồng Châu Á.

– Thái Lan trở thành nước NICs.

– Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

– Tháp ở Pari – Pháp.


2. Hướng dẫn Giải bài 2 trang 21 sgk GDCD 8

Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới? Hãy nêu ví dụ.

Trả lời:

Chúng ta nên học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới về khoa học quản lí, khoa học công nghệ, năng lực ngoại ngữ.

Ví dụ: Nhật Bản là một nước nghèo khoáng sản nhưng lại là một nước phát triển công nghiệp thần kì nhò có những chính sách thu hút nhân tài, cử người đi nước khác học, sử dụng tiết kiệm tài nguyên…


3. Hướng dẫn Giải bài 3 trang 22 sgk GDCD 8

Em hãy nêu một vài ví dụ về việc học hỏi các dân tộc khác của những người xung quanh em và nói rõ việc học hỏi đó có gì đúng, sai. Vì sao ? Hãy liên hệ bản thân xem có điều gì chưa đúng trong việc học hỏi các dân tộc khác và tìm biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Học sinh tự nêu một vài việc học hỏi các dân tộc khác của những người xung quanh em và nói rõ việc học hỏi đó có gì đúng, sai. Từ đó liên hệ bản thân có điều gì chưa đúng trong việc học hỏi các dân tộc khác và tìm biện pháp khắc phục.


4. Hướng dẫn Giải bài 4 trang 22 sgk GDCD 8

Toàn và Hoà đang trạnh luận với nhau. Toàn nói: “Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế, khoa học – kĩ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Trái lại, Hoà bảo: “Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”. Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao?

Trả lời:

Em đồng ý với quan điểm của Hòa. Bởi vì: Hòa đang thể hiện sự tôn trọng với tất cả các dân tộc và quốc gia. Hơn nữa, dù trình độ như thế nào thì tất cả các dân tộc đều có những điểm mà chúng ta cần hoc hỏi, rút kinh nghiệm.


5. Hướng dẫn Giải bài 5 trang 22 sgk GDCD 8

Em đồng ý hoặc không đồng ý với những việc làm nào dưới đây? Vì sao?

a) Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh;

b) Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới;

c) Chỉ xem phim, truyện của nước ngoài; không xem phim, truyện của Việt Nam;

d) Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt Nam;

đ) Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng của Việt Nam;

e) Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam;

g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác;

h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.

Trả lời:

Em đồng ý với các ý kiến (b), (d), (h). Bởi vì, các quan điểm này thể hiện tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi, sự tôn trọng các dân tộc khác, thể hiện sự tự tôn dân tộc.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 21 22 sgk GDCD 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn GDCD lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com