Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 9 bao gồm đầy đủ đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, giúp các em luyện thi vào lớp 10 hiệu quả. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk hóa học lớp 9
Giải bài tập sgk hóa học lớp 9

Chương 1. Các hợp chất vô cơ

 • Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.
 • Một số oxit quan trọng.
 • Tính chất hóa học của axit.
 • Một số axit quan trọng
 • Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Tính chất hóa học của bazơ
 • Một số bazơ quan trọng
 • Tính chất hóa học của muối
 • Một số muối quan trọng
 • Phân bón hóa học
 • Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ
 • Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Chương 2. Kim loại

 • Tính chất vật lí của kim loại
 • Tính chất hoá học của kim loại
 • Dãy hoạt động hoá học của kim loại
 • Nhôm – giải bài tập sgk hóa học lớp 9
 • Sắt – hóa học lớp 9
 • Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
 • Luyện tập chương 2: Kim loại

Chương 3. Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Tính chất của phi kim
 • Clo – Hóa học lớp 9
 • Cacbon
 • Các oxit của cacbon
 • Axit cacbonic và muối cacbonat
 • Silic. Công nghiệp silicat.
 • Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Chương 4: HidroCacbon. Nhiên liệu

 • Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
 • Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Metan
 • Etilen – giải bài tập sgk hóa học lớp 9
 • Axetilen
 • Benzen
 • Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Nhiên liệu
 • Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 • Rượu etylic
 • Axit axetic
 • Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Chất béo – giải bài tập sgk hóa học lớp 9
 • Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
 • Glucozơ – Hóa học lớp 9
 • Saccarozơ
 • Tinh bột và xenlulozơ
 • Protein
 • Polime

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 9!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...