Giải bài 1 2 3 4 trang 119 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 37: Etilen, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 119 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.


Lý thuyết

I. Tính chất vật lí

Etilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

II. Cấu tạo phân tử

Etilen có công thức cấu tạo:  . Viết gọn là : CH2=CH2

Trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.

Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

III. Tính chất hóa học

1. Etilen có cháy không?

Khi đốt trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

2. Tác dụng với dung dịch brom (phản ứng cộng)

CH2= CH+ Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Nhìn chung các chất liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng

3. Các phân tử etilen kết hợp với nhau (phản ứng trùng hợp)

Ở điều kiện thích hợp các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo ra chất có phân tử lượng rất lớn gọi là polime.

….+ CH2= CH+  CH2= CH+….→ ….- CH2– CH– CH2– CH2-….

IV. Ứng dụng

– Etilen dùng để điều chế axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),…

– Etilen dùng kích thích quả mau chín.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 119 sgk Hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 trang 119 sgk Hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:


1. Giải bài 1 trang 119 sgk Hóa học 9

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

a) CH3 – CH3.

b) CH2 = CH2.

c) CH2 = CH – CH = CH2.

Trả lời:

a) CH3 – CH3 có 1 liên kết đơn C – C.

b) CH2 = CH2 có 1 liên kết đôi: C = C.

c) CH2 = CH – CH = CH2 có:

2 liên kết đôi: C = C

1 liên kết đơn: C – C.


2. Giải bài 2 trang 119 sgk Hóa học 9

Điền các từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:

Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan
Etilen

Trả lời:

Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan Không Không Không
Etilen Có 1 liên kết đôi

3. Giải bài 3 trang 119 sgk Hóa học 9

Hãy nêu phương pháp hóa học loại bỏ khí etilen có sẵn trong khí metan để thu được metan tinh khiết.

Trả lời:

Dẫn hỗn hợp qua dung dịch brom dư, khi đó etilen phản ứng tạo thành đibrometan là chất lỏng ở lại trong dung dịch và chỉ có metan thoát ra.

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br.


4. Giải bài 4 trang 119 sgk Hóa học 9

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng:

a) Bao nhiêu lít oxi?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi? Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

Bài giải:

a) Số mol etilen cần dùng là:

\(n_{C_{2}H_{4}} = \frac{4,48 }{22,4}= 0,2 \ mol\)

Phương trình phản ứng cháy etien:

C2H4 + 3O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2 + 2H2O

1 mol         3 mol

0,2 mol → ? mol

Số mol oxi cần dùng là:

nO2 = 3. nC2H4 = 0,2 x 3 = 0,6 mol.

Thể tích khí Oxi cần dùng là:

VO2 = 0,6 x 22,4 = 13,4 lít.

b) Thể tích không khí cần dùng:

\( \frac{V_{O_{2}}}{V_{kk}}=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}\)

⇒ Vkk = 5\( V_{O_{2}}\) = 5 x 13,44 = 67,2 lít


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 119 sgk Hóa học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com