Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 9 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 9 để giúp các em học tốt môn sinh, luyện thi vào 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk sinh học lớp 9
Giải bài tập sgk sinh học lớp 9

Các thí nghiệm của Menden

 • Menđen và di truyền học
 • Lai một cặp tính trạng
 • Lai hai cặp tính trạng

Nhiễm sắc thể

 • Nhiễm sắc thể
 • Nguyên phân
 • Giảm phân
 • Phát sinh giao tử và thụ tinh
 • Cơ chế xác định giới tính
 • Di truyền liên kết

ADN và Gen

 • ADN
 • ADN và bản chất của gen
 • Mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Prôtêin – Giải bài tập sgk sinh học lớp 9
 • Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Biến dị

 • Đột biến gen
 • Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Thường biến

Di truyền học người

 • Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bệnh và tật di truyền ở người
 • Di truyền học với con người

Ứng dụng di truyền học

 • Công nghệ tế bào
 • Công nghệ gen
 • Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
 • Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
 • Ưu thế lai – Giải bài tập sgk sinh học lớp 9
 • Các phương pháp chọn lọc
 • Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
 • Ôn tập phần di truyền và biến dị

Sinh vật và môi trường

 • Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
 • Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
  Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Hệ sinh thái

 • Quần thể sinh vật
 • Quần thể người
 • Quần xã sinh vật
 • Hệ sinh thái

Con người, dân số và môi trường

 • Tác động của con người đối với môi trường
 • Ô nhiễm môi trường

Bảo vệ môi trường

 • Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
 • Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
 • Luật bảo vệ môi trường
 • Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 9!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...