Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa vật lí lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk vật lí lớp 10 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lí SGK lớp 10 để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Vật Lí 10


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Vật Lí 10

PHẦN MỘT – CƠ HỌC

Chương I – Động học chất điểm

1. Chuyển động cơ
2. Chuyển động thẳng đều
3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
4. Sự rơi tự do
5. Chuyển động tròn đều
6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Chương II – Động lực học chất điểm

9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
10. Ba định luật Niutơn
11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
13. Lực ma sát
14. Lực hướng tâm
15. Bài toán về chuyển động ném ngang
16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Chương III – Cân bằng và chuyển động của vật rắn

17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
22. Ngẫu lực

Chương IV – Các định luật bảo toàn

23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
24. Công và Công suất
25. Động năng
26. Thế năng
27. Cơ năng

PHẦN HAI – NHIỆT HỌC

Chương V – Chất khí

28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phần tử chất khí
29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ
31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chương VI – Cơ sở của nhiệt động lực học

32. Nội năng và sự biến thiên nội năng
33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương VII – Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình
35. Biến dạng cơ của vật rắn
36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn
37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
38. Sự chuyển thể của các chất
39. Độ ẩm của không khí
40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10

1. Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Nguyễn Chí Cường

2. 540 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lí 10 – Mai Trọng Ý

3. Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Vật Lí 10 – Nguyễn Phúc Đồng

4. Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Vũ Thị Phát Minh


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com