Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 10 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 10 để giúp các em học tốt môn sinh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Sinh Học 10


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Sinh Học 10

Phần một. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2. Các giới sinh vật

Phần hai. SINH HỌC TẾ BÀO

Chương I. Thành phần hóa học của tế bào

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
Bài 5. Prôtêin
Bài 6. Axit nuclêic

Chương II. Cấu trúc của tế bào

Bài 7. Tế bào nhân sơ
Bài 8. Tế bào nhân thực
Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
Bài 16. Hô hấp tế bào
Bài 17. Quang hợp

Chương IV. Phân bào

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 19. Giảm phân
Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Bài 21. Ôn tập phần Sinh học tế bào

Phần ba. SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

Bài 29. Cấu trúc các loại virut
Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Bài 33. Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10

1. Học Tốt Sinh Học 10 – Trần Văn Minh

2. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học 10 – Trịnh Nguyên Giao

3. 31 Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Sinh Học 10 – Lê Thị Kim Dung


Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com