Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa vật lí lớp 7. Nội dung bài giải bài tập sgk vật lí lớp 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong sgk để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 7. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Vật Lí 7

Sách Giáo Khoa Vật Lí 7


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Vật Lí 7

Chương 1 – Quang học

Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng
Bài 2. Sự truyền ánh sáng
Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng
Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Bài 7. Gương cầu lồi
Bài 8. Gương cầu lõm
Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

Chương 2 – Âm học

Bài 10. Nguồn âm
Bài 11. Độ cao của âm
Bài 12. Độ to của âm
Bài 13. Môi trường truyền âm
Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang
Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn
Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học

Chương 3 – Điện học

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát
Bài 18. Hai loại điện tích
Bài 19. Dòng điện – Nguồn điện
Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại
Bài 21. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện
Bài 24. Cường độ dòng điện
Bài 25. Hiệu điện thế
Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song
Bài 29. An toàn khi sử dụng điện
Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học


III. Sách Bài Tập Vật Lí 7

Bài Tập Vật Lí 7

IV. Sách Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Vũ Thị Phát Minh

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Vũ Thị Phát Minh

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com