Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 6. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 6 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


A. Sgk Toán 6 Tập Một


I. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Một

Phần Số Học

Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

§1.

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

§2.

Tập hợp các số tự nhiên

§3.

Ghi số tự nhiên

§4.

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

§5.

Phép cộng và phép nhân

§6.

Phép trừ và phép chia

§7.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

§8.

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

§9.

Thứ tự thực hiện các phép tính

§10.

Tính chất chia hết của một tổng

§11.

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

§12.

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

§13.

Ước và bội

§14.

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

§15.

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§16.

Ước chung và bội chung

§17.

Ước chung lớn nhất

§18.

Bội chung nhỏ nhất

Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương II. Số nguyên

§1.

Làm quen với số nguyên âm

§2.

Tập hợp các số nguyên

§3.

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

§4.

Cộng hai số nguyên cùng dấu

§5.

Cộng hai số nguyên khác dấu

§6.

Tính chất của phép cộng các số nguyên

§7.

Phép trừ hai số nguyên

§8.

Quy tắc dấu ngoặc

§9.

Quy tắc chuyển vế

§10.

Nhân hai số nguyên khác dấu

§11.

Nhân hai số nguyên cùng dấu

§12.

Tính chất của phép nhân

§13.

Bội và ước của một số nguyên

Ôn tập chương II: Số nguyên

Phần Hình Học

Chương I. Đoạn thẳng

§1.

Điểm. Đường thẳng

§2.

Ba điểm thẳng hàng

§3.

Đường thẳng đi qua hai điểm

§4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
§5.

Tia

§6.

Đoạn thẳng

§7.

Độ dài đoạn thẳng

§8.

Khi nào thì $AM + MB = AB?$

§9.

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

§10.

Trung điểm của đoạn thẳng

Ôn tập phần Hình học


II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 6 tập 1

1. Để Học Tốt Toán Học 6 Tập 1 – Lê Hồng Đức

2. Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1 – Lê Nhứt

3. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1 – Nguyễn Đức Tấn


B. Sgk Toán 6 Tập Hai

I. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Hai

Phần Số Học

Chương III. Phân số

§1. Mở rộng khái niệm về phân số

§2. Phân số bằng nhau

§3. Tính chất cơ bản của phân số.

§4. Rút gọn phân số

§5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số

§6. So sánh phân số

§7. Phép cộng phân số

§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

§9. Phép trừ phân số

§10. Phép nhân phân số

§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

§12. Phép chia phân số

§13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

§15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

§16. Tìm tỉ số của hai số

§17. Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương III: Phân số

Ôn tập cuối năm phần Số học

Phần Hình Học

Chương II. Góc

§1. Nửa mặt phẳng

§2. Góc

§3. Số đo góc

§4. Khi nào thì \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}?\)

§5. Vẽ góc cho biết số đo

§6. Tia phân giác của góc

§7. Thực hành đo góc trên mặt đất
§8. Đường tròn

§9. Tam giác

Ôn tập phần Hình học


II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 6 tập 2

1. Để Học Tốt Toán Học 6 Tập 2 – Lê Hồng Đức

2. Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 – Lê Nhứt

3. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 – Nguyễn Đức Tấn

C. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk Toán lớp 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com