Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK Sinh học 7 để giúp các em học tốt môn sinh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Sinh Học 7


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Sinh Học 7

Mở đầu

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú
Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4. Trùng roi
Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2. Ngành Ruột khoang

Bài 8. Thủy tức
Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang
Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3. Các ngành Giun

Ngành Giun dẹp

Bài 11. Sán lá gan
Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Ngành Giun tròn

Bài 13. Giun đũa
Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Ngành Giun đốt

Bài 15. Giun đất
Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4. Ngành Thân mềm

Bài 18. Trai sông
Bài 19. Một số thân mềm khác
Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm
Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Lớp Giáp xác

Bài 22. Tôm sông
Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Lớp Hình nhện

Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

Lớp Sâu bọ

Bài 26. Châu chấu
Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
Bài 30. Ôn tập phần I – Động vật không xương sống

Chương 6. Ngành động vật có xương sống

Các lớp Cá

Bài 31. Cá chép
Bài 32. Thực hành: Mổ cá
Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép
Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Lớp Lưỡng cư

Bài 35. Ếch đồng
Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Lớp Bò sát

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài
Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn
Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Lớp Chim

Bài 41. Chim bồ câu
Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu
Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

Lớp Thú (Lớp Có vú)

Bài 46. Thỏ
Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ
Bài 48. Đa dạng của lớp Thú
Bộ Thú huyệt, Bộ Thú túi
Bài 49. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)
Bộ Dơi và bộ Cá voi
Bài 50. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)
Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
Bài 51. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)
Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển
Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Bài 55. Tiến hóa về sinh sản
Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Bài 57. Đa dạng sinh học
Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)
Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học
Bài 60. Động vật quý hiếm
Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
Bài 63. Ôn tập
Bài 64, 65, 66. Tham quan thiên nhiên

III. Sách Học tốt Sinh học 7 – Võ Thị Thu Tuyết, La Thị Thu Cúc

IV. 30 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Sinh Học 7 – Võ Văn Chiến

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com