Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 6. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 6, để giúp các em học tốt môn lịch sử lớp 6. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có Giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sách giáo khoa Lịch Sử 6


II. Trả lời câu hỏi sgk Lịch Sử 6

MỞ ĐẦU

Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử
Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Phần một

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Bài 3. Xã hội nguyên thủy
Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây
Bài 6. Văn hóa cổ đại
Bài 7. Ôn tập

Phần hai

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X

Chương I

BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta
Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Chương II

THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
Bài 11. Những chuyển biến về xã hội
Bài 12. Nước Văn Lang
Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
Bài 14. Nước Âu Lạc
Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo)
Bài 16. Ôn tập chương I và II

Chương III

THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI)
Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)
Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)
Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp theo)
Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX
Bài 24. Nước Cham-Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Bài 25. Ôn tập chương III

Chương IV

BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Bài 28. Ôn tập chương IV

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com