Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa vật lí lớp 6. Nội dung bài giải bài tập sgk vật lí lớp 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong sgk để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Vật Lí 6

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Vật Lí 6

Chương I: Cơ học

Bài 1: Đo độ dài
Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)
Bài 3: Đo thể tích chất lỏng
Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng
Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng
Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực
Bài 9: Lực đàn hồi
Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng
Bài 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
Bài 12: Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
Bài 13: Máy cơ đơn giản
Bài 14: Mặt phẳng nghiêng
Bài 15: Đòn bẩy
Bài 16: Ròng rọc
Bài 17: Tổng kết chương I: Cơ học

Chương II: Nhiệt học

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí
Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Bài 22: Nhiệt kế – Nhiệt giai
Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ
Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc
Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)
Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
Bài 28: Sự sôi
Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)
Bài 30: Tổng kết chương II: Nhiệt học


II. Sách Bài Tập Vật Lí 6

Bài Tập Vật Lí Lớp 6

IV. Sách Học Tốt Vật Lí 6 – Đoàn Thanh Sơn

Học Tốt Vật Lý 6 – Đoàn Thanh Sơn

V. Sách Giải Bài Tập Vật Lí 6 – Vũ Thị Phát Minh

Giải Bài Tập Vật Lí 6 – Vũ Thị Phát Minh

VI. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com