Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 10 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10, để giúp các em học tốt môn lịch sử, ôn luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sách giáo khoa Lịch Sử 10


II. Trả lời câu hỏi sgk Lịch Sử 10

Phần một

LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Chương I – XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
Bài 2: Xã hội nguyên thủy

Chương II – XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô-ma

Chương III – TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Chương IV – ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ
Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Chương V – ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Chương VI – TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại
Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Phần hai

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I – VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy
Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)

Chương II – VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV
Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV
Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV

Chương III – VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII

Chương IV – VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Phần ba

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I – CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chương II – CÁC NƯỚC ÂU – MĨ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
I. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

II. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Chương III – PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871
Bài 39: Quốc tế thứ hai
Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com