Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 7. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 7, để giúp các em học tốt môn địa lí. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Địa Lí 7


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Địa Lí 7

Phần một

Thành phần nhân văn của môi trường

Bài 1: Dân số
Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
Bài 3: Quần cư. Đô thị hoá
Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Phần hai

Các môi trường địa lí

Chương I – Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
Bài 6: Môi trường nhiệt đới
Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Chương II – Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Bài 13: Môi trường đới ôn hoà
Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà
Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà
Bài 16: Đô thị hoá ở đới ôn hoà
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà
Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà

Chương III – Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 19: Môi trường hoang mạc
Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương IV – Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Bài 21: Môi trường đới lạnh
Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương V – Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Bài 23: Môi trường vùng núi
Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần ba

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Chương VI – Châu Phi

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (Tiếp theo)
Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
Bài 30: Kinh tế châu Phi
Bài 31: Kinh tế châu Phi (Tiếp theo)
Bài 32: Các khu vực châu Phi
Bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)
Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương VII – Châu Mĩ

Bài 35: Khái quát châu Mĩ
Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo)
Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”
Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)
Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)
Bài 46: Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-đet

Chương VIII – Châu Nam cực

Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới

Chương IX – Châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương X – Châu Âu

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu
Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)
Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu
Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu
Bài 55: Kinh tế châu Âu
Bài 56: Khu vực Bắc Âu
Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
Bài 58: Khu vực Nam Âu
Bài 59: Khu vực Đông Âu
Bài 60: Liên minh Châu Âu
Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com