Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh lớp 6 bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6, để giúp các em học tốt môn tiếng Anh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


Sách giáo khoa Tiếng Anh 6


1. Sách giáo khoa Tiếng Anh 6

2. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6

Content

Unit 1: Greetings Lời chào hỏi
Unit 2: At school Ở trường
Unit 3: At home Ở nhà
Unit 4: Big or small Lớn hay nhỏ
Unit 5: Things i do Điều tôi làm
Unit 6: Places Nơi chốn
Unit 7: Your house Nhà bạn
Unit 8: Out and about Đi đây đó
Unit 9: The body Thân thể
Unit 10: Staying healthy Giữ gìn sức khỏe
Unit 11: What do you eat ? Bạn ăn gì?
Unit 12: Sports and pastimes Thể thao và giải trí
Unit 13: Activities and the seasons Hoạt động và các mùa
Unit 14: Making plans Lập kế hoạch
Unit 15: Countries Quốc gia
Unit 16: Man and the Environment Con người và môi trường
Grammar Ngữ pháp

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk tiếng anh lớp 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com