HĐTH&TN: Phân số ở quanh ta sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Phân số ở quanh ta sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động, thực hành, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


Bài 8 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

PHÂN SỐ Ở QUANH TA

Hoạt động khởi động trang 25 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy đọc các thông tin và thực hành theo yêu cầu ở mỗi chủ đề sau. Sau đó, em hãy trình bày kết quả thực hành của em cho các bạn cùng biết.

Hoạt động 1 trang 25 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm hiểu về Quốc khi Việt Nam

Chuẩn bị:

– Một lá cờ Tổ quốc bằng vải.

Lớp trưởng treo lá cờ Tổ quốc một cách trang trọng trên bảng.

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định Quốc kì nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cảnh”.

Thực hành

– Em hãy dùng phân số để biểu thị chiều rộng qua chiều dài của Quốc kì.

– Không dùng bất kì dụng cụ nào, hãy kiểm tra lá cờ của lớp em có phù hợp với quy định “chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài” hay không. Trình bày cách làm của em.

– Lá cờ trên Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) có diện tích 54 $m^2$ (tượng trưng cho 54 dân tộc của Việt Nam). Tính chiều dài và chiều rộng của lá cờ này.

Trả lời:

– Phân số để biểu thị chiều rộng qua chiều dài của Quốc kì là:

Chiều rộng = \(\frac{2}{3}\) Chiều dài.

– Cách làm của em là có thể cắt giấy và gấp kiểm tra kích thước.

– Lá cờ trên Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) có diện tích 54 $m^2$ (tượng trưng cho 54 dân tộc của Việt Nam)

Gọi chiều dài là cờ là $a \,m$, thì chiều rộng lá cờ là \(\frac{2}{3} a \,m\)

Theo đề bài ta có:

$a. \frac{2}{3} a = 54$

$⇒ a^2 = 54: \frac{2}{3} = 54. \frac{3}{2}=81$

$⇒ a=9$ (m)

Vậy chiều dài lá cờ này là $9 \,m$ và chiều rộng lá cờ là \(\frac{2}{3} .9 = 6 \,m\).


Hoạt động 2 trang 25 Toán 6 tập 2 CTST

Sử dụng phân số trong thực tế

Thực hành

– Nêu một vài ví dụ về cách sử dụng phân số trong thực tiễn đời sống.

– Hãy phát hiện những phân số từ các hình thực tế có ở lớp học, trường học như bảng, bản học, cửa sổ, … . Từ đó đưa ra những nhận xét về các phân số mà em phát hiện được.

Trả lời:

Ví dụ:

– Kích thước sân bóng chuyền: chiều rộng = \(\frac{1}{2}\) chiều dài. (rộng 9 m, dài 18 m)

– Tỉ số của bạn nam với bạn nữ trong lớp là \(\frac{32}{48}\).

– Bảng của lớp em: chiều rộng = \(\frac{1}{2}\) chiều dài….


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập cuối chương 5 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Phân số ở quanh ta sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com