§1 Mở rộng khái niệm về phân số – Trắc nghiệm và giải bài 1 trang 5 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §1. Mở rộng khái niệm về phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài trắc nghiệm và giải bài 1 trang 5 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Ở tiểu học chúng ta đã biết dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Vậy phân số có âm hay không? Để hiểu được điều đó bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát hơn về phân số qua bài §1 Mở rộng khái niệm về phân số.

1. Khái niệm phân số

Tổng quát: Người ta gọi \(\frac{a}{b}\) với \(a,b \in Z, b\neq 0\) là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Ví dụ: \(\frac{-2}{5},\frac{-3}{4},\frac{0}{-4}, \frac{2}{-3},…\)là những phân số

2. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào trắc nghiệm và giải bài 1 trang 5 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số?

\(\frac{2}{0};\frac{5,34}{3};\frac{4}{2,4};\frac{-1}{4};\frac{2}{-7}\)

Bài giải:

Theo định nghĩa người ta gọi phân số khi cả tử lẫn mẫu đều là số nguyên và mẫu phải khác 0 \(\Rightarrow \frac{-1}{4};\frac{2}{-7}\) là phân số

Ví dụ 2: 

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số?

a) 5:13

b) -2:9

c) k:(-5),\(k \in Z\)

Bài giải:

a) \(\frac{5}{13}\)

b) \(\frac{-2}{9}\)

c) \(\frac{k}{-5}\)

Ví dụ 3: 

Dùng 2 chữ số 11 và 13 viết các phân số có thể lập từ 2 số này (mỗi số chỉ viết một lần)? Tương tự cho hai số 0 và -6?

Bài giải:

Cả hai số 11 và 13 đều có vai trò như nhau nên có các phân số: \(\frac{11}{13}\) và \(\frac{13}{11}\)

Với 2 số 0 và -6 thì 0 không thể là mẫu số nên chỉ có số: \(\frac{0}{-6}\) là phân số.

Dưới đây là trắc nghiệm bài §1 Mở rộng khái niệm về phân số. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Trắc nghiệm

Phần trắc nghiệm bài §1 Mở rộng khái niệm về phân số sgk toán 6 tập 2 có 5 câu hỏi cùng đáp án với 4 lựa chọn A, B, C, D. Các bạn hãy vận dụng các kiến thức cơ bản trong bài học để làm tốt nhé. Các bạn có thể kiểm tra lại đáp án của mình xem có khớp với phần đáp án mà Giaibaisgk đưa ra phía dưới nhé.

1. Câu 1:

Trong các cách viết sau đây cách viết nào là phân số:

 • A. \(\frac{1,25}{4}\)
 • B. \(\frac{1}{-5}\)
 • C. \(\frac{2}{0}\)
 • D. \(\frac{6,4}{-9}\)

2. Câu 2:

Cho các số: -1, 2, 3 .Có thể lập được tất cả bao nhiêu phân sô có tử và mẫu là 2 trong 3 số đó (phân số có tử số và mẫu số khác nhau)?

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

3. Câu 3:

Trong các số: 0, 2, -5. Có thể lập được bao nhiêu phân số có tử và mẫu là 2 trong 3 số này.(tử số khác mẫu số)?

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

4. Câu 4:

Các ô màu đỏ chiếm bao nhiêu phần trong hình? Dùng phân số biểu thị cho số phần đó?§1 Mở rộng khái niệm về phân số – Trắc nghiệm và giải bài 1 trang 5 sgk toán 6 tập 2

 • A. \(\frac{4}{16}\)
 • B. \(\frac{4}{12}\)
 • C. \(\frac{4}{32}\)
 • D. \(\frac{4}{8}\)

5. Câu 5:

Cho 5 số \(0\neq a,b,c,d,e \in Z\). Hỏi có thể lập được tất cả bao nhiêu phân số có tử và mẫu là 5 số đã cho.? Biết rằng tử số và mẫu số phải khác nhau.

 • A. 14
 • B. 16
 • C. 18
 • D. 20

⇒ Đáp án: 1B; 2C; 3B; 4C; 5D

Dưới đây là giải bài 1 trang 5 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 1 trang 5 sgk toán 6 tập 2 của bài §1 Mở rộng khái niệm về phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán 6 tập 2

Ta biểu diễn \(\frac{1}{4}\) của hình tròn bằng cách chia hình tròn bằng 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

Theo đó hãy biểu diễn:

a) \(\frac{2}{3}\) của hình chữ nhật (h.2) ;

b) \(\frac{7}{16}\) của hình vuông (h.3).

Bài giải:

Giaibaisgk đưa ra phương pháp giải bài bài tập kèm lời giải bài 1 trang 5 sgk toán 6 tập 2 cho các bạn tham khảo như sau:

a) 

b) 


Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 1 trang 5 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com