Giải Unit 10 – Writing trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – Writing trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

Writing trang 108 Tiếng Anh 6 Explore English

Write a postcard. Imagine you are on vacation. Tell a friend where you are and what the weather is like. Write 40-60 words.

Hi Melanie!

I’m on an island near Hawaiil It’s very beautifull The weather is really nice. The temperature is around 3O degrees. The waves are amazing, and I can surf

almost every day. It’s usually sunny, but today it’s raining and I don’t know what to do! I’m waiting for it to be sunny again!

Wish you were here,

Alberto

Hướng dẫn dịch:

Chào Melanie!

Tôi đang ở trên một hòn đảo gần Hawaiil Nó rất đẹp Thời tiết rất đẹp. Nhiệt độ khoảng 3O độ. Những con sóng thật tuyệt vời, và tôi có thể lướt sóng

hầu như mỗi ngày. Trời thường nắng, nhưng hôm nay trời mưa và tôi không biết phải làm gì! Tôi đang đợi trời nắng trở lại!

Ước gì bạn ở đây,

Alberto

(Viết một tấm thiếp. Tưởng tượng bạn đang ở một kì nghỉ. Kể cho người bạn về nơi bạn đến và thời tiết ở đó trong khoảng 40- 60 từ)

Trả lời:

Hi Gareth,

I’m in Da Nang now and this is a beautiful city. The weather is sunny and cool.  The temperature is around 28 degrees. We go to the My Khe beach – the most beautiful beach in Vietnam. I and my father play beach volleyball, it’s very funny. In the afternoon, I and my family will go around and eat local food and it is really delicious. There are a lot of things that I and my family will do at this place.

Love,

Thao

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Gareth,

Bây giờ tớ đang ở Đà Nẵng và đây là một thành phố xinh đẹp. Thời tiết có nắng và mát. Thời tiết vào khoảng 28°C. Gia đình tớ đã đi đến biển Mỹ Khê- biển đẹp nhất ở Việt Nam. Bố tớ và tớ chơi bóng chuyền trên biển, nó rất là thú vị. Buổi chiều, tớ và gia đình đi dạo và thưởng thức đồ ăn địa phương và nó thật sự rất ngon. Tớ và gia đình sẽ làm nhiều thứ ở đây hơn nữa.

Thân ái,

Thao


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Comprehension trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Video trang 109 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – Writing trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com