Hướng dẫn Soạn Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) sgk GDCD 7

Hướng dẫn Soạn Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), sách giáo khoa GDCD lớp 7. Nội dung bài Soạn Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) sgk GDCD 7 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật, phần trả lời câu hỏi gợi ý và phần giải bài tập cuối bài học để giúp các em học sinh học tốt môn GDCD lớp 7.


Lý thuyết

1. Tình huống, thông tin: Hỏi và giải đáp pháp luật

Soạn Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) sgk GDCD 7

2. Nội dung bài học

1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở

HĐND xã (phường, thị trấn).

UBND xã (phường, thị trấn).

⇒ Là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở

– HĐND xã (phường, thị trấn) do nhân dân bầu ra và chiụ trách nhiệm trước nhân dân về:

+ Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế XH, AN, QP, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

+ Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.

+ Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

+ Củng cố quốc phòng an ninh.

– UBND do HĐND bầu ra có nhiệm vụ:

+ Chấp hành nghị quyết của HĐND.

+ Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

+ Tuyên truyền GD pháp luật.

+ Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

+ Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản.

+ Chống tham nhũng và tệ nạn XH.

– HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân về:

+ Ổn định kinh tế.

+ Nâng cao đời sống.

+ Củng cố AN-QP

3. Trách nhiệm công dân

– Tôn trọng và bảo vệ.

– Làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước.

– Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.

– Quy định của chính quyền địa phương.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 61 sgk GDCD 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 61 sgk GDCD 7

a) Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm:

– Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).

– Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

b) Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào?

Trả lời:

Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

c) Khi cần sao giấy khai sinh thì đến cơ quan nào: trạm y tế, trường học, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) hay công an xã (phường, thị trấn)?

Trả lời:

Khi cần sao cấp giấy khai sinh thì đến Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

d) Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời:

Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiền năng của địa phương:

– Xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

– Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

– Giám sát hoạt động và thực hiện của thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống.

đ) Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời:

Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp…

– Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).

– Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lí việc cư trú, đi lại…

– Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, bảo vệ tính mạng tự do, danh dự nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập trang 62 sgk GDCD 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Hướng dẫn Giải bài tập trang 62 sgk GDCD 7

a) Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Trả lời:

– Bố em xin giấy khai sinh cho em và anh trai.

– Bố em công chứng (sao giấy khai sinh) cho em và anh trai.

– Anh trai em xin sơ yếu lí lịch (xác nhận lí lịch) cá nhân để làm hồ sơ xin việc.

b) Theo em, trong những câu dưới đây, câu nào là đúng ?

– Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

– Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Trả lời:

Theo em, ý thứ 2 đúng: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra. Đây là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước của địa phương.

c) Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B.

STT A – Việc cần giải quyết B – Cơ quan giải quyết
1 – Đăng kí hộ khẩu; – Công an;
2 – Khai báo tạm trú; – Ủy ban nhân dân xã;
3 – Khai báo tạm vắng; – Trường học;
4 – Đăng kí kết hôn; – Trạm y tế (bệnh viện).
5 – Xin cấp giấy khai sinh;
6 – Sao giấy khai sinh;
7 – Xác nhận lí lịch;
8 – Xin sổ khám bệnh;
9 – Xác nhận bảng điểm học tập

Trả lời:

– Công an: A1, A3.

– Ủy ban nhân dân xã: A4, A5, A6, A7.

– Trường học: A9.

– Trạm y tế (bệnh viện): A8.


Bài trước:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Soạn Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) sgk GDCD 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn GDCD lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com