Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §1. Nửa mặt phẳng, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Nửa mặt phẳng bờ a

Hình gồm đường thẳng $a$ và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi $a$ được gọi là một nửa mặt phẳng bờ $a$.

2. Tia nằm giữa hai tia

Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox$ và $Oy$ nếu tia $Oz$ cắt đoạn $MN$ tại một điểm nằm giữa $M$ và $N ($M$ thuộc $Ox, N$ thuộc $Oy$ và $M,N$ không trùng với $O$).

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 72 sgk Toán 6 tập 2

a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng $(I), (II)$.

b) Nối $M$ với $N$, nối $M$ với $P$. Đoạn thẳng $MN$ có cắt $a$ không? Đoạn thẳng $MP$ có cắt $a$ không?

Trả lời:

a) Cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng $(I), (II)$ là:

– Mặt phẳng $(I)$ là mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(N,\)

– Mặt phẳng $(II)$ là mặt phẳng bờ $a$ không chứa điểm \(N.\)

b) Đoạn thẳng \(MN\) không cắt \(a\)

    Đoạn thẳng \(MP\) có cắt \(a\)


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

• Ở hình 3b, tia $Oz$ có nằm giữa hai tia $Ox, Oy$ không?

• Ở hình 3c, tia $Oz$ có cắt đoạn thẳng $MN$ không? Tia $Oz$ có nằm giữa hai tia $Ox, Oy$ không?

Trả lời:

• Hình 3b, tia $Oz$ không nằm giữa hai tia $Ox, Oy.$

• Hình 3c, tia $Oz$ không cắt đoạn thẳng $MN$, tia $Oz$ không nằm giữa hai tia $Ox, Oy.$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk toán 6 tập 2 của bài §1. Nửa mặt phẳng trong chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài 1 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Bài giải:

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng…


2. Giải bài 2 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?

Bài giải:

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng do đó nó là hình ảnh chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.


3. Giải bài 3 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng…

b) Cho ba điểm không thẳng hàng \(O,A,B.\) Tia \(Ox\) nằm giữa hai tia \(OA,OB\) khi tia \(Ox\) cắt ….

Bài giải:

a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

b) Cho ba điểm không thẳng hàng \(O,A,B.\) Tia \(Ox\) nằm giữa hai tia \(OA,OB\) khi tia \(Ox\) cắt đoạn thẳng \(AB\) tại điểm nằm giữa \(A\) và \(B.\)


4. Giải bài 4 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

Cho ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng $a$ cắt các đoạn thẳng $AB, AC$ và không đi qua $A, B, C.$

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ $a$,

b) Đoạn thẳng $BC$ có cắt đường thẳng $a$ hay không?

Bài giải:

a) Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(A;\) nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa \(B\) (hoặc chứa \(C\));

b) Đoạn thẳng \(BC\) không cắt đường thẳng \(a.\) (Vì ở đây là đoạn thẳng \(BC\) không phải đường thẳng \(BC\))


5. Giải bài 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Bài giải:

Vì $M$ nằm giữa $A$ và $B$ nên tia $OM$ cắt $AB$ tại $M$, do đó tia $OM$ nằm giữa ha itia $OA, OB.$

Nhận xét: Bài toán này cho tay thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia: Nếu $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ và điểm $O$ không nằm trên đường thẳng $AB$ thì $OM$ nằm giữa hai tia $OA,OB$ và ngược lại.


Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com