Hướng dẫn Giải bài 39 40 41 trang 92 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §8. Đường tròn, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 39 40 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Đường tròn và hình tròn

– Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R).

– Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.

2. Cung và dây cung

Hai điểm A, B nằm trên đường tròn tạo ra hai cung tròn. Đoạn thẳng AB gọi là dây cung.

Đường kính là dây cung đi qua tâm O. Đường kính là dây cung dài nhất, bằng 2 lần bán kính.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 39 40 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 39 40 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2 của bài §8 Đường tròn trong chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 39 40 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 39 40 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 39 trang 92 sgk Toán 6 tập 2

Trên hình 49, ta có hai đường tròn $(A;2cm)$ và $(B;2cm)$ cắt nhau tại $C,D, AB=4cm$. Đường tròn tâm $A, B$ lần lượt cắt đoạn thẳn $AB$ tại $K, I.$

a) Tính $CA, CB, DA, DB.$

b) $I$ có phải là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ không?

c) Tính $IK.$

Bài giải:

a) Hai điểm C và D nằm trên đường tròn (A; 3cm) nên CA = DA = 3cm

Hai điểm C và D nằm trên đường tròn (B; 2cm) nên CB = DB = 2cm

b) Trên tia BA có: BI = 2cm, AB = 4cm

Vì 2cm < 4cm nên điểm I nằm giữa A và B (1).

Ta có: AI + IB = AB

⇒ AI = AB – IB = 4 – 2 = 2cm

Do đó: AI = BI (2)

Từ (1) và (2) suy ra I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Trên tia AB có AI = 2cm, AK = 3cm. Vì AI < AK nên điểm I nằm giữa hai điểm A và K.

Ta có: AI + IK = AK

⇒ IK = AK – AI = 3 – 2 = 1cm


2. Giải bài 40 trang 92 sgk Toán 6 tập 2

Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Bài giải:

Ta có:

LM < AB = IK < ES = GH < CD = PQ.


3. Giải bài 41 trang 92 sgk Toán 6 tập 2

Đố: Xem hình 51. So sánh $AB+BC+AC$ với $OM$ bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Bài giải:

Trên tia $OM$ kể từ $O$ ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng $AB, BC, CA$. Ta thấy điểm cuối trùng với $M$.

Vậy $AB + BC + CA = OM.$


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 39 40 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com