Hướng dẫn Giải bài 38 trang 91 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §8. Đường tròn, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Đường tròn và hình tròn

– Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R).

– Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.

2. Cung và dây cung

Hai điểm A, B nằm trên đường tròn tạo ra hai cung tròn. Đoạn thẳng AB gọi là dây cung.

Đường kính là dây cung đi qua tâm O. Đường kính là dây cung dài nhất, bằng 2 lần bán kính.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2 của bài §8 Đường tròn chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

§8. Đường tròn – Giải bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 91 sgk Toán 6 tập 2

Trong hình 48, ta có hai đường tròn $(O;2cm)$ và $(A;2cm)$ cắt nhau tại $C,D$. Điểm $A$ nằm trên đường tròn tâm $O$.

a) Vẽ đường tròn tâm $C$, bán kính $2cm.$

b) Vì sao đường tròn $(C;2cm)$ đi qua $O, A$?

Bài giải:

a) Xem hình bên:

b) Đường tròn $(C; 2cm)$ đi qua $O$ và $A$ vì $O$ và $A$ cách $C$ là $2cm$.


Bài trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com