Bài §9. Thực hành ngoài trời

Bài §9. Thực hành ngoài trời, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. 

Bài §9. Thực hành ngoài trời

1. Nhiệm vụ

Cho trước hai cọc $A$ và $B$ trong đó ta nhìn thấy cọc $B$ nhưng không đi được đến $B$. Hãy tìm cách xác định khoảng cách $AB$ giữa hai chân cọc

2. Chuẩn bị

Mỗi tổ học sinh chuẩn bị:

– Ba cọc tiêu, mỗi cọc dài khoảng $1,2m.$

– Một giác kế.

– Một sợi dây dài khoảng $10m$ để kiểm tra kết quả.

– Một thước đo.

3. Cách làm

– Dùng giác kế vạch đường thẳng $xy$ vuông góc với $AB$ tại $A$.

– Mỗi tổ chọn một điểm $E$ nằm trên $xy$.

– Xác định điểm $D$ sao cho $E$ là trung điểm của $AD$.

– Dùng giác kế vạch tia $Dm$ vuông góc với $AD$.

– Bằng cách gióng đường thẳng, chọn điểm $C$ nằm trên tia $Dm$ sao cho $B, E, C$ thẳng hàng.

– Đo độ dài $CD$.

– Hãy giải thích tại sao $CD = AB$. Báo cáo kết quả độ dài $AB$.


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com