Ôn tập chương II: Giải bài 67 68 69 70 71 72 73 trang 140 141 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán [...]

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán [...]

Bài §9. Thực hành ngoài trời

Bài §9. Thực hành ngoài trời, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán [...]

Luyện tập: Giải bài 65 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập Bài §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, chương II – [...]

Giải bài 63 64 trang 136 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, chương II [...]

Luyện tập 2: Giải bài 59 60 61 62 trang 133 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập 2 Bài §7. Định lí Py-ta-go, chương II – Tam giác, sách giáo khoa [...]

Luyện tập 1: Giải bài 56 57 58 trang 131 132 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập 1 Bài §7. Định lí Py-ta-go, chương II – Tam giác, sách giáo khoa [...]

Giải bài 53 54 55 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §7. Định lí Py-ta-go, chương II – Tam giác, sách giáo khoa [...]

Luyện tập: Giải bài 50 51 52 trang 127 128 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập Bài §6. Tam giác cân, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán [...]

Giải bài 46 47 48 49 trang 127 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §6. Tam giác cân, chương II – Tam giác, sách giáo khoa [...]