Luyện tập bài §14: Giải bài 122 123 124 125 trang 53 sgk Toán 6 tập 2

Luyện tập bài §14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài luyện tập: giải bài 122 123 124 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm giá trị phân số của một số cho trước, chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

1. Quy tắc

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của số b cho trước, ta tính \(b.\frac{m}{n}\,\,(m,n\, \in \,\mathbb{N},\,n\, \ne 0)\)

2. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài luyện tập: giải bài 122 123 124 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1: 

Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó \(\frac{2}{3}\) số học sinh thích bóng đá, 60% thích đá cầu, \(\frac{2}{9}\) thích chơi bóng bàn và \(\frac{4}{{15}}\) thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bòng chuyền.

Bài giải:

Để tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, ta phải tìm \(\frac{2}{3}\) của 45 học sinh.

Muốn thế, ta chia 45 cho 3 rồi nhân kết quả với 2, tức là ta nhân 45 với \(\frac{2}{3}\)

Ta có: \(45.\frac{2}{3} = 30\) (học sinh)

Cũng vậy, để tính số học sinh thích đá cầu, ta phải tìm 60% của 45 học sinh.

Như thế, ta phải chân 45 với 60% được:

\(45.60\%  = 45.\frac{{60}}{{100}} = 27\) (học sinh)

Ví dụ 2: 

Tìm:

a. \(\frac{2}{5}\) của 40

b. \(\frac{5}{6}\) của 48000 đồng

c. \(4\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg

Bài giải:

a. \(\frac{2}{5}\) của 40 là 16

b. \(\frac{5}{6}\) của 48000 đồng là 40000 đồng

c. \(4\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg là 1,8 kg

Ví dụ 3: 

Một quả cam nặng 300g. Hỏi \(\frac{3}{4}\) quả cam nặng bao nhiêu?

Bài giải:

\(\frac{3}{4}\) quả cam

\(300{\rm{ }}.\frac{3}{4} = \) 225g

Ví dụ 4: 

Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng \(\frac{1}{4};\,0,4\) và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

Bài giải:

Phân số chỉ số thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư:

\(1 – \left( {\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{{15}}{{100}}} \right) = \frac{1}{5}\) (tổng số thóc)

Khối lượng thóc hoạch được ở thửa thứ tư:

\(1000kg.\frac{1}{5} = 200kg\)

Ví dụ 5: 

\(\frac{2}{5}\) của số a là 480. Tìm 12,5% của số a.

Bài giải:

Số \(a = 480:\frac{2}{5} = 1200\)

12,5% của số a là 1200 . 12,5% = 150.

Ví dụ 6: 

Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4.

Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng \(\frac{3}{4}\) số ban đầu. Tìm số ban đầu.

Bài giải:

Gọi số phải tìm là \(\overline {4ab} \). Theo đề bài, ta có:

\(\overline {ab4}  = \frac{3}{4}.\overline {4ab} \) hay \(4.\overline {ab4}  = 3.\overline {4ab} \)

Ta lần lượt có:

\(4.(10\overline {ab}  + 4) = 3.(400 + \overline {ab} )\)

\(40\overline {ab}  + 16 = 1200 + 3\overline {ab} \)

\(37\overline {ab}  = 1184\)

\(\overline {ab}  = 32\)

Số ban đầu là 432

Dưới đây là giải bài luyện tập: giải bài 122 123 124 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 122 123 124 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2 của bài §14 Tìm giá trị phân số của một số cho trước trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Luyện tập bài §14: Giải bài 122 123 124 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 122 123 124 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 122 trang 53 sgk Toán 6 tập 2

Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường muối theo thứ tự bằng 5%, \({1 \over {1000}}\) và \({3 \over {40}}\) khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2 kg rau cải thì cần bao nhiêu ki lô gam hành, đường và muối?

Bài giải:

Số kg hành cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times 5 = 2 \times {5 \over {100}} = 0,1(kg)\)

Số kg đường cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {1 \over {100}} = 0,002(kg)\)

Số kg muối cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {3 \over {40}} = 0,15\)


2. Giải bài 123 trang 53 sgk Toán 6 tập 2

Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 – 9, một cửa hàng giảm giá 10% một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau:

Giải bài 123 trang 53 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 123 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Em hãy kiểm tra xem người bán hàng tính giá mới có đúng không?

Bài giải:

Ta có: Giảm 10% = \({90} \over {100}\)

\(A.35000.{{90} \over {100}} = 31500\)đ ≠ 33000 đ (Sai)

\(B.120000.{{90} \over {100}} = 108000\)đ (Đúng)

\(C.67000.{{90} \over {100}} = 60300\)đ (Đúng)

\(D.450000.{{90} \over {100}} = 405000\)đ ≠ 420000đ (Sai)

\(E.240000.{{90} \over {100}} = 216000\)đ (Đúng)


3. Giải bài 124 trang 53 sgk Toán 6 tập 2

Sử dụng máy tính bỏ túi

Ví dụ: Một quyển sách giá 8000đ. Tìm giá mới của quyển sách sau khi giảm giá 15%.

Giải bài 124 trang 53 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 124 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Vậy giá mới của quyển sách là 6800đ.

Theo cách trên, em hãy dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra giá mới của các mặt hàng nêu ở bài tập 123.

Bài giải:

Sử dụng máy tính theo hướng dẫn trong sách để kiểm tra giá mới ở bài 123.

Kết quả:

A (sai);

B (đúng);

C (đúng);

D (sai);

E (đúng).


4. Giải bài 125 trang 53 sgk Toán 6 tập 2

Bố bạn Lan gửi tiết kiệm 1 triệu đồng tại một ngân hàng theo thể thức “có kì hạn 12 tháng” với lãi suất 0,58% một tháng (tiền lãi một tháng bằng 0,58% số tiền gửi ban đầu và sau 12 tháng mới được lấy lãi). Hỏi hết thời hạn 12 tháng ấy, bố bạn lấy ra cả vốn lẫn lãi được bao nhiêu?

Bài giải:

Tiền lãi trong một tháng của số tiền gửi ban đầu là:

0,58% . 1000000 = \({{0,58} \over {100}}\) . 1000000 = 5800(đồng)

Tiền lãi của 12 tháng là:

5800 . 12 = 69600 (đồng)

Tiền vốn lẫn lãi sau 12 tháng là:

1000000 + 69600 = 1069600 (đồng)


Câu trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 122 123 124 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com