Trả lời câu hỏi 1 2 bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

Bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn, chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất, sách giáo khoa địa lí lớp 6. Nội dung trả lời câu 1 2 bài 16 trang 51 sgk địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Hãy cho biết

Đường đồng mức là những đường như thế nào?

Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.

Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình.

Dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm các đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc

Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc

Các đường đồng mức càng thưa thì địa hình có độ dốc càng nhỏ.

Trả lời câu 1 2 bài 16 trang 51 sgk địa lí 6

2. Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ

Hãy xác định trên lược đồ hình 44 (trang 51 SGK Địa lý 6) hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2.

Hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: Tây sang Đông.

Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu?

Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng mức: 100m

Dựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2, và các điểm B1, B2, B3.

Độ cao của các đỉnh núi A1 (900m), A2 (trên 600m), và các điểm B1 (trên 500m), B2 (trên 650m), B3 (trên 550m).

Tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2

Khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2:

1cm trên lược đồ = 100.000cm ngoài thực địa.

Nếu đổi ra m thì 1cm trên lược đồ = 1000m ngoài thực địa.

Nếu đổi ra km thì 1cm trên lược đồ = 1km ngoài thực địa.

Vậy, khoảng cách từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2 là 7500m = 7,5km.

Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho biết sườn nào dốc hơn?

Các đường đồng mức của núi A1 ở sườn phía tây dốc hơn sườn đông, vì các đường đồng mức nằm gần nhau.

Dưới đây là trả lời câu 1 2 bài 16 trang 51 sgk địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập địa lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu 1 2 bài 16 trang 51 sgk địa lí 6 của Bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn trong chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu 1 bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

Hãy cho biết:

– Đường đồng mức là những đường nào?

– Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?

Trả lời:

– Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao.

– Dựa vào các dường đồng mức trên bân đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng địa hỉnh vì hình dạng và mật độ của các đường đồng mức phản ánh đặc điểm hình dạng và độ dốc của địa hình.

Ví dụ các đường đồng mức chạy dài theo một chiều nào đó: là dạng địa hình của một dãy núi hoặc một dãy đồi liên tục nhau. Nếu các đường đồng mức là những khoanh khép kín, chiều dài và rộng ít chênh lệch: là dạng địa hình của một ngọn núi hoặc một quả đồi đơn lẻ.

– Các đường đồng mức gần nhau: sườn núi, hoặc đồi sẽ dốc; trái lại, các đường đồng mức xa nhau: sườn sỗ thoải.


2. Trả lời câu 2 bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ:

– Hãy xác định trên lược đồ hình 44 hướng tới đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2.

– Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu

– Dựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2 và các điểm B1, B2, B3.

– Dựa vào tỉ lệ lược đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 đến đỉnh A2.

– Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho biết sườn nào dốc hơn?

Trả lời:

– Hướng từ A1 sang A2 là hướng Tây – Đông.

– Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ chính là hiệu số giữa độ cao ghi trên 2 đường đồng mức kề nhau (ví dụ giữa hai đường đồng mức 600m và 700m có sự chênh lệch là 100m).
– Xác định độ cao các điểm A1, A2, B1, B2 và B3:
A1 = 900m (trị số của đỉnh AI).
A2 ⇒ 600m (đỉnh cao hơn đường đồng mức 600m).
B1 = 500m (vì ở ngay trên đường đồng mức 500m).
B2 = 650m (nằm giữa 2 đường 600m và 700m).
B3 = 550m (nằm giữa 2 đường 500m và 600m)
Ở thước tỉ lệ trong hình 44 SGK, 1cm ứng với 1km ở thực địa. Khoảng cách A1 đến A2 trên lược đồ là 7,7cm nên khoảng cách thực địa từ A1 đến A2 là: 7,7km.
– Sườn phía tây của A1 dốc hơn sườn phía đông (Các đường đồng mức ở phía tây sát gần nhau hơn).


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 6 với trả lời câu 1 2 bài 16 trang 51 sgk địa lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com