Trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 21 – Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602), chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập, sách giáo khoa Lịch sử lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn lịch sử lớp 6.


Lý thuyết

1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu.

Chính quyền đô hộ chia lại nước ta thành : Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hoá), Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ An – Hà Tĩnh) và Hoàng Châu (Quảng Ninh).

Nhà Lương chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao những chức vụ quan trọng.

Thứ sử Giao Châu bấy giờ là Tiêu Tư đã đặt ra hàng trăm thứ thuế: người nào trồng cây dâu cao một thước (khoảng 40 cm) đều phải nộp thuế, bán vợ đợ con cũng phải nộp thuế… Sử sách Trung Quốc thú nhận : Tiêu Tư “tàn bạo mất lòng dân”.

2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập

Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình (mạn bắc Sơn Tây). Tổ tiên ông là người Trung Quốc nhưng sang nước ta lập nghiệp từ lâu. Ông được cử giữ chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu (nam Nghệ An – Hà Tĩnh). Một thời gian ngắn sau, vì căm ghét bọn đô hộ, ông đã từ quan về quê, ngấm ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy.

Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng, ở vùng Chu Diên có Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục, ở Thanh Trì (Hà Nội) có Phạm Tu, ở Thái Bình có Tinh Thiều…

Trong vòng chưa đầy ba tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư hoảng sợ, vội bỏ thành Long Biên (nay thuộc Bắc Ninh) chạy về Trung Quốc.

Tháng 4 năm 542, nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp. Nghĩa quân chủ động kéo quân lên phía bắc và đánh bại quân Lương, giải phóng thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh).

Đầu năm 543, nhà Lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ hai. Quân ta chủ động đón đánh địch ở Hợp Phố’. Quân Lương mười phần chết đến bảy, tám phần. Tướng địch bị giết gần hết.

Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đê), đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu(ì) là Thiên Đức (đức trời); thành lập triều đình với hai ban văn, võ. Triệu Túc giúp vua cai quản mọi việc. Tinh Thiều đứng đầu ban văn. Phạm Tu đứng đầu ban võ.

Trước khi đi vào Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6 chúng ta hãy trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 58 sgk Lịch sử 6

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Trả lời:

Chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu vô cùng tàn bạo khiến cho lòng dân oán hận.

⟹ Đây là nguyên nhân dẫn tới các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại ách đô hộ của nhà Lương.


2. Trả lời câu hỏi trang 59 sgk Lịch sử 6

Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

Trả lời:

Hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí vì:

– Ách thống trị của nhà Lương đối với nhân dân ta rất tàn bạo, khiến nhân dân khắp nơi đều căm phẫn.

– Nhân dân ta không cam chịu cảnh mất nước, sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.


3. Trả lời câu hỏi trang 60 sgk Lịch sử 6

Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa?

Trả lời:

Quân khởi nghĩa chiến đấu với tinh thần: kiên cường, bất khuất, dũng cảm,… vì độc lập dân tộc.

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

Trả lời:

Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí:

– Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.

– Chưa đầy 3 tháng sau, nghĩa quân dã đánh chiếm được hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư phải bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc.

– Tháng 4 năm 542, nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp. Nghĩa quân đánh bại quân Lương, giải phóng thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh).

– Đầu năm 543, nhà Lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ hai. Quân của Lý Bí chủ động đón đánh ở Hợp Phố, quân giặc bị đánh tan.

Dưới đây là Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập lịch sử 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6 của Bài 21 – Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) của chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập trong Phần hai. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6
Trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6

1. Trả lời câu hỏi 1 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6

Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi?

Trả lời:

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lý Bí:

– Nhân dân căm ghét chế độ đô hộ nên đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc khởi nghĩa .

– Nghĩa quân có tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, quyết tâm đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập dân tộc.

– Có sự lãnh đạo tài tình của Lý Bí.


2. Trả lời câu hỏi 2 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Trả lời:

Sau khi giành thắng lợi, Lý Bí đã:

– Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế) vào đầu năm 544.

– Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời).

– Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.


3. Trả lời câu hỏi 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Trả lời:

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

– Thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn.

– Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 6 với trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 21 trang 60 sgk Lịch sử 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com