Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 13 trang 42 43 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 13. Máy cơ đơn giản, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 13 trang 42 43 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng

1. Đặt vấn đề

Nếu chỉ dùng dây, liệu có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật được không?

2. Thí nghiệm

– Dùng hai lực kế kéo vật lên theo phương thẳng đứng

– Qua thí nghiệm cho thấy lực kéo vật lên tương đương với trọng lượng của vật. Như vậy có nghĩa là ta không thể đưa vật lên cao khi lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

3. Rút ra kết luận

– Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật.

– Khó khăn trong việc kéo đứng là phải tập trung nhiều người, tư thế kéo không thuận lợi, dễ ngã

II. Các máy cơ đơn giản

– Trong thực tế, người ta sử dụng các dụng cụ như tấm ván đặt nghiêng, xà beng, ròng rọc… để di chuyển hoặc nâng các vật lên cao một cách dễ dàng. Những dụng cụ này được gọi là các máy cơ đơn giản

– Có ba loại máy cơ đơn giản là: mặt phẳng nghiêng (MPN), ròng rọc và đòn bẩy

– Mặt phẳng nghiêng là một tấn ván đặt nghiêng dùng đưa vật nặng lên cao.

– Hệ thống gồm một xà beng tỳ trên điểm tựa cố định dùng để bẩy vật nặng gọi là đòn bẩy.

– Ròng rọc là bánh xe có rãnh ở giữa để luồn dây kéo vật lên, hệ thống nhiều ròng rọc ghép với nhau cho lợi nhiều lần về lực gọi là palăng.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 13 trang 42 43 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 13 trang 42 43 sgk Vật lí 6 của Bài 13. Máy cơ đơn giản trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 13 trang 42 43 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 13 trang 42 43 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 13 trang 42 sgk Vật lí 6

Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật.

Trả lời:

Tuỳ theo kết quả thí nghiệm thu được của HS, câu trả lời khi đó có thể là: Lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 13 trang 42 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực (1) ……………… trọng lượng của vật.

Trả lời:

(1) ít nhất bằng.

Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực (1) ít nhất bằng trọng lượng của vật.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 13 trang 42 sgk Vật lí 6

Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này.

Trả lời:

Khó khăn trong cách kéo vật lên theo phương thẳng đứng là:

– Trọng lượng của vật lớn mà lực kéo của tay người thì có hạn, nên phải tập trung nhiều người, tư thế đứng để kéo không thuận lợi, rất dễ ngã.

– Lực kéo ít nhất bằng trọng lượng của vật cho nên những vật có khối lượng lớn nhiều khi dùng sức người bình thường không kéo nổi vật.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 13 trang 43 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1) ……………… hơn. (nhanh/dễ dàng).

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (1) ……………… (palăng/máy cơ đơn giản).

Trả lời:

a) (1) dễ dàng.

Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1) dễ dàng hơn.

b) (1) máy cơ đơn giản.

Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (1) máy cơ đơn giản.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 13 trang 43 sgk Vật lí 6

Nếu khối lượng của ống bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi người trong hình 13.2 là 400N thì những người này có kéo được ống bêtông lên hay không ? Vì sao ?

Trả lời:

Ống bêtông nặng 2 tạ = 200kg.

Trọng lượng của ống là:

$P = 10.m = 10.200 = 2000N.$

Lực kéo tổng cộng của 4 người là:

$F = 400.4 = 1600N.$

Ta thấy lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của ống (1600N < 2000N) nên 4 người không thể kéo được ống bêtông lên.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 13 trang 43 sgk Vật lí 6

Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Trả lời:

Ví dụ:

– Tấm ván hoặc tấm sắt kê nghiêng từ mặt đất lên sàn nhà để dắt xe lên.

– Ròng rọc được treo ở đỉnh cột cờ để kéo cờ lên.

– Xà beng để bẩy những vật nặng.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 13 trang 42 43 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com