Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 14. Mặt phẳng nghiêng, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Đặt vấn đề

Làm cách nào để đưa ống bê tông lên bờ? Một số người quyết định vạt bờ dùng mặt phẳng nghiêng để kéo lên.

Kết luận:

– Nên dùng một tấm ván có thể kéo được ống lên trên

– Muốn giảm lực kéo thì cần giảm độ nghiêng đồng thời tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.

Khi dùng mặt phẳng nghiêng có một số ưu điểm:

– Tư thế đứng chắc chắn hơn.

– Kết hợp được một phần trọng lực của cơ thể.

– Cần một lực bé hơn (bằng P).

2. Thí nghiệm

Đo trọng lượng của vật \(P = F_1\) trên mặt phẳng nghiêng có các độ nghiêng khác nhau.

Đo lực kéo \(F_2\) trên mặt phẳng nghiêng có các độ nghiêng khác nhau.

– Lần 1: Dùng tấm ván ngắn nhất lắp vào thí nghiệm, dùng lực kế xác định độ lớn của lực.

– Lần 2: Dùng miếng ván dài hơn thay thế và xác định lại lực kéo.

– Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng bằng tấm ván dài nhất, đo lại kết quả

Kết luận: Giữ nguyên độ cao, thay đổi chiều dài mặt phẳng nghiêng thì độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng sẽ thay đổi.

3. Rút ra kết luận

– Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng càng nhỏ (hoặc càng lớn) khi:

+ Mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng càng ít (càng nhiều).

+ Kê đầu mặt phẳng nghiêng càng thấp (càng cao).

+ Dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài càng lớn (càng nhỏ).

+ Tăng độ dài đồng thời giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng.

– Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

– Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6 của Bài 14. Mặt phẳng nghiêng trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6

– Đo trọng lượng của vật P = Fvà ghi kết quả vào bảng 14.1.

– Đo lực kéo vật Ftrên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

+ Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp thí nghiệm như hình 14.2. Cầm lực kế kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng.

+ Lần 2: Tìm cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chỉ của lực kế vào bảng.

+ Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chỉ của lực kế vào bảng.

Trả lời:

HS tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6

Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

Trả lời:

– Giảm độ cao ở đầu ấm ván (phía dùng tay kéo vật lên).

– Dùng tấm ván có chiều dài dài hơn.

– Giảm độ cao ở đầu tấm ván đồng thời tăng độ dài của tấm ván.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6

Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Trả lời:

Ví dụ:

– Người công nhân dùng tấm ván tạo mặt phẳng nghiêng để đưa các thùng dầu nhớt nặng lên (xuống) xe tải.

– Dùng tấm ván hoặc tấm sắt kê nghiêng từ mặt sân lên sàn nhà để dắt xe lên.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6

Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?

Trả lời:

Ta có tính chất của mặt phẳng nghiêng “mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ”. Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đó càng nhỏ nên càng dễ đi hơn.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6

Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây ?

a) F = 2000N ;    c) F < 500N

b) F > 500N ;      d) F = 500N

Hãy giải thích câu trả lời của em.

Trả lời:

Nếu dùng tấm ván dài hơn tấm ván đã dùng, chú Bình nên dùng lực F < 500N để đưa thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Vì lúc đầu dùng tấm ván ngắn với lực 500N chú Bình đã đưa được vật lên xe. Nay dùng tấm ván dài hơn nên độ dốc ít hơn độ dốc lúc đầu, do đó lực đẩy vật bây giờ phải nhỏ hơn lực đẩy lúc đầu.

⇒ Chọn c) $F < 500N$


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 14 trang 45 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com