Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 20 trang 55 56 57 sgk Vật lí 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại, sách giáo khoa Vật lí 7. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 20 trang 55 56 57 sgk Vật lí 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 bài 20 trang 55 56 57 sgk vật lí 7
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 20 trang 55 56 57 sgk Vật lí 7

Lý thuyết

I. Chất dẫn điện và chất cách điện

– Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

– Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

+ Vật dẫn điện: Bạc, đồng nhôm, nước, axit,…

+ Vật cách điện: Cao su, thủy tinh, nhựa

II. Dòng điện trong kim loại

1. Êlectrôn tự do trong kim loại

– Nguyên tử gồm một hạt nhân mang điện tích dương và các êlectron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân.

– Các nhà khoa học đã phát hiện và khẳng định rằng:

+ Trong kim loại có các êlectron thoát khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được coi là các êlectron tự do.

+ Phần còn lại chỉ dao động quanh một vị trí cố định.

+ Bình thường trong nguyên tử tổng điện tích âm của các êlectron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Khi êlectron thoát khỏi nguyên tử đã làm cho phần còn lại thiếu điện tích âm nên nó mang điện tích dương.

2. Dòng điện trong kim loại

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 20 trang 55 56 57 sgk Vật lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 20 trang 55 56 57 sgk Vật lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 20 trang 55 sgk Vật lí 7

Quan sát và nhận biết:

Hãy quan sát hình 20.1 hoặc các vật thật tương ứng và cho biết chúng gồm:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

1. Các bộ phận dẫn điện là…

2. Các bộ phận cách điện là…

Trả lời:

1. Các bộ phận dẫn điện là:

– Ở bóng đèn: dây trục, dây tóc, 2 đầu mấu ở đuôi đèn.

– Ở phích cắm điện: hai chốt cắm, lõi dây kim loại.

2. Các bộ phận cách điện là:

– Ở bóng đèn: thủy tinh đen ở đuôi bóng đèn, bóng thủy tinh, trụ thủy tinh.

– Ở phích cắm điện: vỏ nhựa của phích cắm, vỏ nhựa bọc dây kim loại.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 20 trang 56 sgk Vật lí 7

Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện.

Trả lời:

– Ba vật dẫn điện có thể là: đồng, nhôm, sắt.

– Ba vật cách điện có thể là: nhựa, cao su, sứ.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 20 trang 56 sgk Vật lí 7

Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.

Trả lời:

Có thể là một trong các trường hợp sau:

– Trong mạch điện thắp sáng trong bóng đèn pin, khi công tắc ngắt, giữa hai chốt công tắc là không khí, đèn không sáng. Vậy bình thường không khí là chất cách điện.

– Cùng lập luận tương tự khi ngắt công tắc đèn chiếu sáng ở lớp học hay ở gia đình.

– Các dây tải điện đi xa, không có vỏ bọc cách điện, tiếp xúc trực tiếp với không khí. Giữa chúng không có dòng điện nào chạy qua không khí.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 20 trang 56 sgk Vật lí 7

Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.

Trả lời:

Trong nguyên tử hạt nhân mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích âm.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 20 trang 56 sgk Vật lí 7

Các nhà khoa học đã phát hiện và khẳng định rằng trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được gọi là các electron tự do. Phần còn lại của nguyên tử dao động xung quanh những vị trí cố định. Hình 20.3 là mô hình đơn giải của một đoạn dây kim loại.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Hãy nhận biết trong mô hình này:

– Kí hiệu nào biểu diễn các electron tự do?

– Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích gì? Vì sao?

Trả lời:

– Trong hình 20.3 các electron tự do là các vòng tròn nhỏ có dấu (-).

– Phần còn lại của nguyên tử là các vòng tròn lớn có dấu (+), phần này mang điện tích dương. Vì nguyên tử khi đó thiếu (mất bớt) electron.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 20 trang 56 sgk Vật lí 7

Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi electron tự do này để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng.

Trả lời:

Electron tự do mang điện tích âm bị cực âm đẩy, bị cực dương hút. Chiều mũi tên như hình vẽ sau:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Kết luận: Các electron tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua nó.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 20 trang 57 sgk Vật lí 7

Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?

A. Thanh gỗ khô.

B. Một đoạn ruột bút chì.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Thanh thủy tinh.

Trả lời:

Ruột bút chì là vật dẫn điện ⇒ Chọn B.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 20 trang 57 sgk Vật lí 7

Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:

A. Sứ

B. Thủy tinh.

C. Nhựa

D. Cao su.

Trả lời:

Sứ, thủy tinh, cao su, nhựa đều là chất cách điện tốt, trong thực tế hiện nay chất cách điện thường dùng nhất là nhựa ⇒ Chọn C.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 20 trang 57 sgk Vật lí 7

Trong vật nào dưới đây không có êlectrôn tự do?

A. Một đoạn dây thép.

B. Một đoạn dây đồng.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Một đoạn dây nhôm.

Trả lời:

Nhựa không có êlectrôn tự do ⇒ Chọn C.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 20 trang 55 56 57 sgk Vật lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com