Trả lời câu hỏi C2 C3 C4 Bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ, chương II Nhiệt học, sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C2 C3 C4 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Sự bay hơi

1. Định nghĩa

Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

Ví dụ:

– Quần áo sau khi giặt được phơi khô.

– Lau ướt bảng, một lúc sau nước bay hơi hết bảng sẽ khô.

– Mực khô sau khi viết.

– Rượu đựng trong chai không đậy nắp sẽ bị cạn dần.

2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc yếu tố nào?

Quan sát hiện tượng: Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Trả lời câu hỏi C2 C3 C4 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6

– Cho biết quần áo ở hình nào khô nhanh hơn?

Quần áo ở ngoài trời nắng ở hình A2 mau khô hơn.

– Nhiệt độ ở A1 và A2 khác nhau thế nào?

Nhiệt độ ở A2 lớn hơn A1.

– Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Nhiệt độ.

– Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

– Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Gió.

– Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

– Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Tốc độ bay hơi phụ thuộc mặt thoáng chất lỏng

Nước trong quần áo ở hình C2, quần áo được căng ra có diện tích mặt thoáng lớn hơn.

Nhận xét:

– Nhiệt độ càng cao hoặc thấp thì tốc độ bay hơi càng lớn hoặc nhỏ

– Gió càng mạnh hoặc yếu thì tốc độ bay hơi càng lớn hoặc nhỏ

– Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn hoặc nhỏ thì tốc đô bay hơi càng lớn hoặc nhỏ.

3. Thí nghiệm kiểm tra

Phương án thực hiện:

– Lấy hai đĩa nhôm có diện tích lòng đĩa như nhau, đặc trong phòng không có gió.

– Hơ nóng một đĩa.

– Đổ vào mỗi đĩa khoảng 2cm3 nước.

– Quan sát xem nước trong đĩa nào bay hơi nhanh hơn.

– Mục đích thí nghiệm:

Dùng để kiểm tra tác động của nhiệt độ.

– Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?

Để diện tích mặt thoáng của nước trong hai đĩa như nhau

– Tại sao phải đặc hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?

Để loại trừ sự tác động của gió.

– Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa?

Để kiểm tra sự tác động của nhiệt độ.

– Kết quả thí nghiệm:

+ Khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuôc nhiệt độ là đúng.

+ Nước trong đĩa được hơ nóng bay hơi nhanh hơn đĩa đối chứng.

Lưu ý: Tốc độ bay hơi của chất lỏng còn phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C2 C3 C4 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C2 C3 C4 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6 của Bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C2 C3 C4 bài 26 trang 81 sgk vật lí 6
Trả lời câu hỏi C2 C3 C4 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C2 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6

Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Trả lời:

Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió.


2. Trả lời câu hỏi C3 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Trả lời:

Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào mặt thoáng chất lỏng.

Nước trong quần áo ở hình C2, quần áo được căng ra có diện tích mặt thoáng lớn hơn.


3. Trả lời câu hỏi C4 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

– Nhiệt độ càng (1) ………. thì tốc độ bay hơi càng (2)…………

– Gió càng (3)…………. thì tốc độ bay hơi càng (4) ……………..

– Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5)………….. thì tốc độ bay hơi càng (6) …………….

Trả lời:

(1) Cao hoặc thấp

(2) Lớn hoặc nhỏ

(3) Mạnh hoặc yếu

(4) Lớn hoặc nhỏ

(5) Lớn hoặc nhỏ

(6) Lớn hoặc nhỏ

– Nhiệt độ càng cao hoặc thấp thì tốc độ bay hơi càng lớn hoặc nhỏ.

– Gió càng mạnh hoặc yếu thì tốc độ bay hơi càng lớn hoặc nhỏ.

– Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn hoặc nhỏ thì tốc đô bay hơi càng lớn hoặc nhỏ.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C2 C3 C4 bài 26 trang 81 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com