Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 1: Dân số, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Dân số, nguồn lao động

– Các nguồn điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của một địa phương, một nước.

– Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của dân số qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của địa phương hay quốc gia.

– Dân số là tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ ở một thời điểm cụ thể.

– Dân số là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

– Dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi.

2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX

– Trong nhiều thế kỉ, dân số thế giới tăng hết sức chậm chạp. Nguyên nhân: do dịch bệnh, đói kém và chiến tranh.

– Từ thế kỉ XIX đến nay, dân số thế giới tăng nhanh. Nguyên nhân: do có những tiến bộ trong kinh tế – xã hội và y tế.

– Sự gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và mất đi.

3. Sự bùng nổ dân số

– Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1%

– Ở các nước phát triển thì dân số ngày càng sụt sảm, ở các nước đang phát triển thì có hiện tượng bùng nổ dân số.

– Đối với các nước đang phát triển các vấn đề ăn, mặc, ở, việc làm… đã trở thành gánh nặng và làm cho nền kinh tế chậm phát triển.

– Nhiều nước trên thế giới đã có những chính sách dân số và phát triển kinh tế nhằm hạ sự gia tăng dân số.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 3 sgk Địa lí 7

– Quan sát tháp tuổi ở hình 1.1 cho biết:

+ Trong số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé trai bao nhiêu bé gái?

+ Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào? Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Tháp tuổi thứ nhất có khoảng 5,5 triệu bé gái và 5,5 triệu bé trai.

– Tháp tuổi thứ 2 có khoảng 5,5 triệu bé gái và 4,5 triệu bé trai.

– Hình dạng 2 tháp tuổi:

+ Tháp tuổi thứ nhất có đáy tháp rộng, thân tháp thu hẹp dần, đỉnh nhọn.

+ Tháp tuổi thứ 2 có đáy tháp thu hẹ, thân tháp mở rộng.

– Tháp tuổi có thân tháp mở rộng thể hiện số người trong độ tuổi lao động cao, nhưng đáy tháp hẹp thể hiện tỉ lệ sinh đã giảm, tương lai nguồn lao động cũng bị giảm.


2. Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 1.2, nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ 19 đến cuối thế kỉ 20.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Từ đầu thế kỉ 19 dân số thế giới có xu hướng tăng nhanh và tăng liên tục đến cuối thế kỉ 20. Cụ thể là: Năm 1804 thế giới có khoảng 1 tỉ người đến năm 1999 thế giới đã tăng lên thành 6 tỉ người.


3. Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 sgk Địa lí 7

Quan sát, so sánh hai biểu đồ về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước phát triển và nước đang phát triển từ năm 1800 đến năm 2000 dưới đây cho biết: Trong biết từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn? Tại sao?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn nhóm nước phát triển.

Nguyên nhân: Do ở các nước đang phát triển từ năm 1950 lần lượt giành được độc lập, đời sống được cải thiện, những tiến bộ của khoa học kĩ thuật làm cho tỉ lệ tử giảm, trong khi tỉ lệ sinh vẫn cao.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7

Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm gì của dân số?

Trả lời:

Nhìn vào tháp tuổi, chúng ta biết:

– Kết cấu theo độ tuổi của dân số: bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi; số người trong độ tuổi lao động.

– Kết cấu theo giới tính của dân số: bao nhiêu nam, nữ ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.


2. Giải bài tập 2 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7

Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và phân bố dân cư thế giới theo châu lục dưới đây, hãy cho biết châu lục nà có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất châu lục nào có châu lục nào tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm nhưng tỉ trọng dân số toàn thế giới lại tăng?

Châu lục và khu vực Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%) Dân số so với toàn thế giới (%)
1950 – 1955 1990 – 1995 1950 1995
Toàn thế giới 1,78 1,48 100,0 100,0
Châu Á 1,91 1,53 55,6 60,5
Châu Phi 2,23 2,68 8,9 12,8
Châu Âu 1,00 0,16 21,6 12,6
Bắc Mĩ 1,70 1,01 6,8 5,2
Nam Mĩ 2,65 1,70 6,6 8,4
Châu Đại Dương 2,21 1,37 0,5 0,5

Trả lời:

– Châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất là Châu Phi.

– Châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất là châu Âu

– Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm nhưng tỉ trọng dân số so với toàn thế giới tăng, vì: dân số châu Á quá nhiều (chiếm 55,6% dân số thế giới) cho nên tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á mặc dù có giảm nhưng số dân tăng lên vẫn còn rất nhiều nên tỉ trọng dân số so với toàn thế giới vẫn tăng cao.


3. Giải bài tập 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết.

Trả lời:

– Bùng nổ dân số xảy ra vào những năm 50 của thế kỉ XX. Vào thời kì này, tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 %. Bùng nổ dân số xảy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

– Nguyên nhân: do tỉ suất sinh lớn, tỉ suất tử thấp. Trong những năm này, các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh giành được độc lập, đời sống được cải thiện và nhừng tiến bộ y tế làm cho tỉ lệ tử giảm, trong khi tỉ lệ sinh vẫn cao.

– Hậu quả: gánh nặng cả vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm,…

– Phương hướng giải quyết: Chính sách dân số kết hoạch hóa gia đình, tuyên truyền và giáo dục,…


Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com