Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 18 trang 59 60 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 18 trang 59 60 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 3 Bài 18 trang 59 60 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 3 Bài 18 trang 59 60 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 18 trang 59 sgk Địa lí 7

Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt – ẩm dưới đây thuộc môi trường đới ôn hòa.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Biểu đồ A:

+ Nhiệt độ cao nhất là 10oC, có tới 9 tháng nhiệt độ dưới 0oC. Biên độ nhiệt năm lớn lên tới 40oC.

+ Lượng mưa rất thấp.

⇒ khí hậu thuộc môi trường ôn đới lục địa lạnh.

– Biểu đồ B:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 10oC.

+ Lượng nư rất thấp, mưa vào thu đông, có tới 4 tháng khô hạn.

⇒ Khí hậu thuộc môi trường địa trung hải.

– Biểu đồ C:

+ Nhiệt độ luôn trên 0oC, tháng nóng nhất không quá 15oC. Biên độ nhiệt nhỏ.

+ Lượng mưa khá lớn, mưa đều quanh năm.

⇒ Khí hậu thuộc môi trường ôn đới hải dương.


2. Giải bài tập 2 Bài 18 trang 59 sgk Địa lí 7

Dưới đây là ảnh các kiểu rừng ở đới ôn hòa: rừng hỗn giao, rừng lá kim, rừng lá rộng. Xác định từng ảnh thuộc kiểu rừng nào.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Rừng của Thụy Điển vào mùa xuân là rừng lá kim.

– Rừng của Pháp vào mùa hạ là rừng lá rộng.

– Rừng của Ca-na-đa là rừng hỗn giao.


3. Giải bài tập 3 Bài 18 trang 60 sgk Địa lí 7

Lượng khí thải CO2 (điôxit cacbon) là nguyên nhân chủ yếu làm cho Trái Đất nóng lên. Cho đến năm 1840, lượng CO2 trong không khí luôn ổn định ở mức 275 phần triệu (viết tắt là 275 p.p.m). Từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, lượng CO2 trong không khí đã không ngừng tăng lên:

Năm 1940: 275 phần triệu Năm 1980: 335 phần triệu
Năm 1957: 312 phần triệu Năm 1997: 355 phần triệu

Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó.

Trả lời:

– Biểu đồ về sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997

Giải bài tập Địa Lí 7 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 7

– Lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 tăng từ 275 phần triệu lên 335 phần triệu.

– Nguyên nhân: Do các hoạt động phát triển công nghiệp con người đã thải vào bầu khí quyển một lượng lớn khí CO2.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 18 trang 59 60 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com