Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

1. Giải bài tập 1 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

Hãy cho biết:

– Đường đồng mức là những đường như thế nào?

– Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?

Trả lời:

– Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.

– Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc, các đường đồng mức càng thưa thì địa hình có độ dốc càng nhỏ.


2. Giải bài tập 2 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ:

– Hãy xác định trên lược đồ hình 44 hướng tới đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2.

– Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

– Dựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2 và các điểm B1, B2, B3.

– Dựa vào tỉ lệ lược đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 đến đỉnh A2.

– Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho biết sườn nào dốc hơn?

Trả lời:

– Hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: Tây sang Đông.

– Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng mức: 100m

– Độ cao của các đỉnh núi A1 (900m), A2 (trên 600m), và các điểm B1 (trên 500m), B2 (trên 650m), B3 (trên 550m).

– Khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: 1cm trên lược đồ = 1000m ngoài thực địa.

⇒ Khoảng cách từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2 là 7500m = 7,5km.

– Các đường đồng mức của núi A1 ở sườn phía tây dốc hơn sườn đông, vì các đường đồng mức nằm gần nhau.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com