Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 76 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 76 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 76 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 76 sgk Địa lí 6

1. Giải bài tập 1 Bài 25 trang 76 sgk Địa lí 6

Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới, hãy:

– Cho biết vị trí và hướng chủ yếu của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam, trong Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương.

– Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Nam.

– So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dương thế giới.

Trả lời:

– Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc:

+ Đại Tây Dương:

    ♦ Dòng biển nóng Gơn-xrim, chảy từ chí tuyến Bắc lên Bắc Âu, Mỹ.

    ♦ Dòng biển nóng Guy-an, chảy từ Bắc xích đạo lên 30ºB.

    ♦ Dòng biển lạnh Grơn-len, chảy từ vùng cực Bắc xuống chí tuyến.

+ Thái Bình Dương:

    ♦ Dòng biển nóng Cư-rô-si-ô, chảy từ xích đạo lên Đông Bắc.

    ♦ Dòng biển nóng Alaxca, chảy từ xích đạo lên Tây Bắc.

    ♦ Dòng biển lạnh Ca-li-fooc-ni-a, chảy từ 40ºB chảy về xích đạo.

– Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam:

+ Đại Tây Dương:

    ♦ Dòng biển nóng Bra-xin, chảy từ xích đạo chảy về Nam.

    ♦ Dòng biển lạnh Ben-ghê-la, chảy từ phía Nam lên xích đạo.

+ Thái Bình Dương:

    ♦ Dòng biển nóng Đông Úc, chảy từ xích đạo chảy về hướng Đông Nam.

    ♦ Dòng biển lạnh Pê-ru, chảy từ phía Nam 60ºN lên xích đạo.

– So sánh và nhận xét:

+ Hầu hết các dòng biển nóng ở hai bán cầu đều xuất phát từ vĩ độ thấp chảy lên vùng vĩ độ cao.

+ Các dòng biển lạnh ở hai bán cầu xuất phát ở vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.


2. Giải bài tập 2 Bài 25 trang 76 sgk Địa lí 6

Dựa vào lược đồ hình 65 dưới đây, hãy:

– So sánh nhiệt độ của các địa điểm A,B,C,D cùng nằm trên một vĩ độ 60ºB.

– Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Điểm A, B nằm cạnh dòng biển lạnh nên nhiệt độ thấp hơn.

– Điểm C, D nằm cạnh dòng biển nóng nên nhiệt độ cao hơn.

– Ảnh hưởng:

+ Dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn các vùng cùng vĩ độ.

+ Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven bờ thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 76 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com