Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Sự phân bố dân cư

– Dân số: 415,1 triệu người. Mật Độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km2

– Phân bố dân cư không đều: Do sự tương quan giữa các khu vực địa hình phía Tây và phía Đông ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.

– Quần đảo phía Bắc Ca-na-đa thưa dân nhất.

– Vùng đông Nam Ca-na-đa, ven bờ nam vùng Hồ lớn và ven biển đông Bắc Hoa Kì tập trung dân đông nhất.

– Mật độ dân số có sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.

– Hơn ¾ dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.

2. Đặc điểm đô thị hoá

– Phần lớn các thành phố tập trung ở phía nam Hồ Lớn và duyên hải đại tây dương. Vào sâu nội địa đô thị nhỏ và thưa.

– Sự xuất hiện nhiều thành phố lớn, mới ở miền Nam và ven Thái Bình Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư Hoa Kỳ.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 117 sgk Địa lí 7

– Tại sao ở miền bắc và ở phía tây dân cư lại thưa thớt như vậy?

Trả lời:

Dân cư ở phía bắc và phía tây Bắc Mĩ thưa thớt do có điều kiện tư nhiên khắc nghiệt:

– Ở phía bắc khí hậu quá lạnh.

– Ở phía tây khí hậu khô nóng, địa hình hiểm trở (hệ thống núi Cooc-đi-e),…


2. Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7

– Dựa vào hình 37.1, nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn: Bô-xtơn, Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn.

– Dải siêu đô thị từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an có các thành phố lớn: Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Ôt-ta-oa, Môn-trê-an.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 37.1 và kiến thức đã học, lập bảng thống kê theo mẫu.

Mật độ dân số Vùng phân bố chủ yếu
– Dưới 1 người/km2
– Từ 1 – 10 người/km2
– Từ 11 – 50 người/km2
– Từ 50 – 100 người/km2
– Trên 100 người/km2

Trả lời:

Mật độ dân số Vùng phân bố chủ yếu
– Dưới 1 người/km2 Bán đảo A-la-xca và phía bắc
– Từ 1 – 10 người/km2 Hệ thống Cooc-đi-e
– Từ 11 – 50 người/km2 Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương
– Từ 50 – 100 người/km2 Phía Đông Mi-xi-xi-pi
– Trên 100 người/km2 Dải đất ven bờ phia nam Hồ Lớn và đồng bằng Trung tâm.

2. Giải bài tập 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7

Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư Bắc Mĩ.

Trả lời:

– Phía đông Hoa Kì là khu vực tập trung đông dân nhất của Bắc Mĩ, đặc biệt dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn, do ở đây công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.

– Những năm gần đây, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 37 trang 118 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com