Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7

Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

– Quan sát trên hình 37.1, 39.1 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

+ Tên một số đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì.

+Tên các ngành công nghiệp chính ở đây.

+ Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng đông bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

Trả lời:

– Tên một số đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì: Niu I-ooc, Oa-sinh-tơn, Đi-tơ-roi, Si-ca-gô,…

– Tên các ngành công nghiệp chính: Cơ khí, luyện kim, hóa chất, dệt, đóng tàu,…

– Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút do: ảnh hưởng của các cuộc khủng hoang chung trên thế giới, bị cạnh tranh trên thi trường quốc tế, chậm đổi mới kĩ thuật….


2. Giải bài tập 2 Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7

Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới

– Quan sát trên hình 40.1 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

+ Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì.

+ Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì?

+ Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi gì?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì: Từ vùng Đông Bắc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía Tây và phía Nam của Hoa Kì “vành đai mặt trời”.

– Có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì vì:

+ Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.

+ Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp hiện đại gắn liền với việc hình thành các trung tâm công nghiệp, nghiên cứu khoa học kỹ thuật…, tạo điều kiện cho sự ra đời của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”.

+ Sự phát triển nhanh chóng của vành đai công nghiệp Mặt Trời đã thu hút vốn và lao động trên toàn lãnh thổ Hoa Kì, đặc biệt là từ vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì.

– Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi:

+ Phía nam Hoa Kì giao thông thuận lợi, nguồn nguyên liệu dồi dào.

+ Gần với Mê-hi- cô: tận dung được nguyên phong phú, nguồn nhân công rẻ.

+ Ven Thái Bình Dương, vịnh Mê-hi-cô: thuận lợi cho giao thông trao đổi hàng hóa với các nước châu Á, Nam Mĩ,….


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 40 trang 125 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com