Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo), sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

2. Công nghiệp

– Công nghiệp phát triển tương đối toàn diện là Braxin, Achentina, Chilê, Vê-nê-xu-ê-la.

– Các nước khu vực Anđét phát triển ngành công nghiệp luyện kim đen và màu.

– Các nước khu vực eo đất Trung Mĩ và vùng Caribê phát triển CN thực phẩm.

– Công nghiệp phân bố không đều.

3. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn

– Vai trò của rừng Amadôn:

+ Nguồn dự trữ sinh vật quí giá.

+ Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.

+ Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.

+ Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

– Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn

+ Mất cân bằng hệ sinh thái.

+ Làm biến đổi khí hậu.

4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua

– Thành lập năm 1991 gồn 4 quốc gia: Bra-xin, Ac-hen-ti,-na, Pa-ra-guay, U-ra-guay(ban đầu), Chi-lê, Bô-li-vi-a (kết nạp thêm)

– Mục tiêu của khối:

+ Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.

+ Tháo gỡ hàng rào hải quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

Trả lời câu hỏi Bài 45 trang 137 sgk Địa lí 7

– Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Các ngành công nghiệp chủ yếu của khu vực Trang và Nam Mĩ phân bố không giống nhau:

– Các nước ở Trung Mĩ và vùng biển Ca-ri bê: phát triển công nghiệp thực phẩm, sơ chế nông sản.

– Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện với co câu ngành đa dạng.

– Các nước khu vực An đet và eo đất Trung Mĩ phát triển công nghiệp khai khoáng.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7

Trình bày sự phân bố sản xuất một số ngành công nghiệp chủ yếu của Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

Các ngành công nghiệp chủ yếu của khu vực Trang và Nam Mĩ phân bố không giống nhau:

– Các nước ở Trung Mĩ và vùng biển Ca-ri bê: phát triển công nghiệp thực phẩm, sơ chế nông sản.

– Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện với co câu ngành đa dạng.

– Các nước khu vực An đet và eo đất Trung Mĩ phát triển công nghiệp khai khoáng.


2. Giải bài tập 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7

Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

Trả lời:

Phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn do:

– Rừng A-ma-dôn có vai trò rất qua trọng đối với thế giới: là lá phổi của thế giới, nơi bảo vệ các nguồn gen của các loài động thúc vật.

– Nếu con người không có ý thức và không đặt vấn đề bảo vệ rừng mà cứ khai thác rừng A-ma-dôn thiếu quy hoạch khoa học sẽ làm môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com