Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 3 4 5 6 7 Bài 30 trang 85 86 87 sgk Vật lí 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học, sách giáo khoa Vật lí 7. Nội dung bài Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 3 4 5 6 7 Bài 30 trang 85 86 87 sgk Vật lí 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 3 4 5 6 7 bài 30 trang 85 86 87 sgk vật lí 7
Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 3 4 5 6 7 Bài 30 trang 85 86 87 sgk Vật lí 7

I – Tự kiểm tra

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Đặt một câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện.

Trả lời:

Có thể là một trong các câu sau hoặc tương tự:

– Thước nhựa bị nhiễm điện khi bị cọ xát bằng mảnh vải khô.

– Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cọ xát.

– Nhiều vật bị nhiễm điện khi được cọ xát.

– Cọ xát là một cách làm nhiễm điện nhiều vật.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau?

Trả lời:

– Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.

– Điện tích khác lọai (dương và âm) thì hút nhau.

– Điện tích cùng loại (cùng dương hoặc cùng âm) thì đẩy nhau.


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Đặt câu hỏi với các cụm từ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm êlectrôn, mất bớt êlectrôn.

Trả lời:

– Vật nhiễm điện dương khi mất bớt êlectrôn.

– Vật nhiễm điện âm khi nhận thêm êlectrôn.


4. Trả lời câu hỏi 4 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Dòng điện là dòng ……..có hướng.

b) Dòng điện trong kim loại là dòng……….có hướng.

Trả lời:

a) Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

b) Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.


5. Trả lời câu hỏi 5 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường?

a) Mảnh tôn.

b) Đoạn dây nhựa.

c) Mảnh polyetylen (nilon).

d) Không khí.

e) Đoạn dây đồng.

f) Mảnh sứ.

Trả lời:

Ở điều kiện bình thường:

– Các vật (vật liệu) dẫn điện là: a) Mảnh tôn; e) Mảnh dây đồng.

– Các vật (vật liệu) cách điện là: b) Đoạn dây nhựa; c) mảnh polyetylen (nilon); d) không khí; f) Mảnh sứ.


6. Trả lời câu hỏi 6 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Kể tên 5 tác dụng chính của dòng điện.

Trả lời:

Tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí, tác dụng phát sáng.


7. Trả lời câu hỏi 7 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

Trả lời:

– Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe (A).

– Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế.


8. Trả lời câu hỏi 8 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?

Trả lời:

– Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V).

– Dụng cụ để đo hiệu điển thê là vôn kế.


9. Trả lời câu hỏi 9 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Đặt câu hỏi với các cụm từ: hai cực của nguồn điện, hiệu điện thế.

Trả lời:

Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.


10. Trả lời câu hỏi 10 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

Trả lời:

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp thì:

– Cường độ dòng điện như nhau giữa các vị trí khác nhau của mạch điện.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch bằng tổng các hiệu điên thế trên mỗi đèn.


11. Trả lời câu hỏi 11 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

Trả lời:

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song thì:

– Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và giữa hai điểm nối chung đều bằng nhau.


12. Trả lời câu hỏi 12 Bài 30 trang 85 sgk Vật lí 7

Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

Trả lời:

– Trong thực hành thí nghiệm chỉ làm với hiệu điện thế dưới 40 V.

– Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

– Không được tự mình tiếp xúc với mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.

– Khi có người bị điện giật cần phải tìm cách ngắt ngay dòng điện bằng cách tắt công tắt, kéo cầu dao điện xuống… và gọi ngay người cấp cứu.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 3 4 5 6 7 Bài 30 trang 85 86 87 sgk Vật lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


II – Vận dụng

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 trang 86 sgk Vật lí 7

Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện?

A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyên vở.

B. Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.

C. Chiếu sáng ánh đèn pin vào thước nhựa.

D. Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

Trả lời:

Chọn câu D: Cọ xát mảnh thước nhựa bằng miếng vải khô.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 30 trang 86 sgk Vật lí 7

Trong mỗi hình 30.1a, b, c, d cả hai vật A, B đều bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay -) cho vật chưa ghi dấu.

Trả lời:

a) Ghi dấu (-) cho B (chúng hút nhau, khác loại điện tích).

b) Ghi dấu (-) cho A (A và B đẩy nhau, cùng loại điện tích).

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

c) Ghi dấu (+) cho B (A và B hút nhau, khác loại điện tích).

d) Ghi dấu (+) cho A (A và B đẩy nhau, cùng loại điện tích).


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 30 trang 86 sgk Vật lí 7

Cọ xát mảnh nilông bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm êlectrôn, vật nào mất bớt êlectrôn?

Trả lời:

– Mảnh nilông bị nhiễm điện âm, nhận thêm êlectrôn.

– Miếng len bị mất bớt êlectrôn do chuyển sang mảnh nilông.


4. Trả lời câu hỏi 4 Bài 30 trang 86 sgk Vật lí 7

Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

Trả lời:

Sơ đồ c) có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện: đi từ cực dương đến cực âm của nguồn diện trong mạch kín.


5. Trả lời câu hỏi 5 Bài 30 trang 86 sgk Vật lí 7

Trong bốn thí nghiệm được bố trí như hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng?

Trả lời:

Thí nghiệm c) tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng. (Mạch điện kín gồm các vật dẫn mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào 2 cực của nguồn điện).


6. Trả lời câu hỏi 6 Bài 30 trang 87 sgk Vật lí 7

Có 5 nguồn điện loại 1,5V, 3V, 6V, 9V, 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào phù hợp nhất? Vì sao?

Trả lời:

Dùng nguồn điện 6V là phù hợp nhất.

Vì hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn là 3V (để đèn sáng bình thường) khi mắc nối tiếp hai bóng đèn đó, hiệu điện thế tổng cộng là 6V (có thể mắc với nguồn điện 1,5V hoặc 3V nhưng hai bóng đèn sáng yếu, không thể mắc với nguồn điện 9V hay 12V, một hoặc cả 2 bóng đèn sẽ cháy dây tóc).


7. Trả lời câu hỏi 7 Bài 30 trang 87 sgk Vật lí 7

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ ampe kế A là 0,35; của ampe kế A1 là 0,12A. Số chỉ ampe kế A2 là bao nhiêu?

Trả lời:

Ampe kế A đo dòng điện mạch chính nên I = 0,35A

Ampe kế A1 đo dòng điện qua nhánh 1 nên I1 = 0,12A

Ampe kế A2 đo dòng điện qua nhánh 2 với số chỉ là I2

Vì cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh nên số chỉ của ampe kế A2 là:

I2 = I – I1 = 0,35 – 0,12 = 0,23A


III – Giải trò chơi ô chữ Bài 30 trang 86 sgk Vật lí 7

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Theo hàng ngang:

1. Một trong hai cực của pin.

2. Quy tắc phải thực hiện khi sử dụng điện.

3. Vật cho dòng điện đi qua.

4. Một tác dụng của dòng điện.

5. Lực tác dụng giữa hai điện tích cùng loại.

6. Một tác dụng của dòng điện.

7. Dụng cụ cung cấp dòng điện lâu dài.

8. Dung cụ dùng để đo hiệu điện thế.

Từ hàng dọc là gì?

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

⇒ Từ hàng dọc: DÒNG ĐIỆN.


Câu trước:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 3 4 5 6 7 Bài 30 trang 85 86 87 sgk Vật lí 7. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com